Aktuelt fra ROS

Store & små nyheder til medlemmerne - og en fangstrapport i ny & næ! Har du en oplevelse fra vores fiskevand du vil dele med os? Mail blot til webredaktøren (pausefiskeren@webspeed.dk)!
 
 
 
20.05.2017
 
2. foreningstur denne sæson - Jegindø ved Limfjorden
 
Seniorerne turde ikke lade juniorafdelingen tage alene afsted denne gang - efter sidste turs lemfældige omgang med fangst-fakta! 
 
Dagens mål var et klassisk spot for ROS'ernes bestræbelser på fornøjelig fangst og hyggelig samvær - Jegindø.
 
j1
Foråret var over os! Klassisk dansk - med rigelig blæsevejr. Men det skræmte hverken flue- eller spinneholdet.
 
j2
Fra kanten af Jegindø kaster spinneholdet over mod Thyholm ... og der er vist næbdyr i farvandet!
 
j3
Webredaktøren har hug i første kast ind under broen ... men den hopper af silkekrogen 2 meter fra strandkanten. Skulle det være så nemt at komme i kontakt med dem? Men så gik der alligevel en 20-25 kast før den næste huggede - den kom dog hele vejen ind! 
 
j4
Peter fik også hurtigt hug - mange hug! Men selv om vi periodisk havde bid i hvert kast - så var det kun få fisk, der kom med ind. Uanset rigget: Peter fiskede med krog på blinket - webredaktøren med silkekrog.
 
j5
Men de herlige balletdansere gav god underholdning - og også Charlotte fik part i festen - selv om hun nåede at bande en del inden! ;-)
 
j7
Fluefiskerne havde taget vandringen over broen til Thyholm - og havde med vinden i ryggen også fået deres part af grøn skæl på grejet! (John Edgar var godt tilfreds med, at webredaktøren vægelsindet havde både flue- og spinnegrej med - når nu hans eget fluehjul stadig lå sikkert i Ringkøbing).
 
j8
Så er der halvleg - vi finder solbeskinnet læ i marehalmen.
 
j9
2up jonglerer med grillpølserne - der skal jo tankes kulhydrater til 2. halvleg og jagten på havørrederne!
 
j10
Charlotte når vist også til bunds i hendes madpakke (Den var ellers rimelig stor!). 
 
j11
Så gøres der igen klar til kamp! Nu går vandringen ud på Tappen, et ganske sikkert spot til Limfjordens fedtfinner ...
 
j12
Læsiden af Tappen ... og leopardbund. Smukt ... og havørredfrit? Der meldes et par hornfiskekontakter ... 
 
j13
De 6 fra ROS tripper frem og tilbage på Tappen ... næsten helt ud til sejlrenden!
 
j14
2. halvlegs mest imponerende fangst - Peter indfanger den fantastiske solnedgang. Den runder på flotteste vis en dejlig forårsdag af ... (Også selv om det officielt blev uafgjort med 10-10 mellem juniorer og seniorer ...).
 
 
Fotos © Peter Ern, Charlotte Schaper & Finn B. Pedersen
 
 
logo
20.03.2017
 
Sæsonens første foreningstur - Kolding Fjord: Fedtfinner til alle!
 
Ungdommens kådhed og vovemod lod foreningens "gamle" tilbage i Ringkøbing med tømmermænd, vejrudsigts-forskrækkelse og andre lunkne undskyldninger!
 
Den selvudnævnte "ROS Juniorafdeling" (Alle 3 deltagere under 50 år!) drog tidlig søndag morgen d. 19. marts afsted mod sydøst - og endte efter tilpas rådgivning af den pauserende turmand 2up på den sydlige kyst af Kolding Fjord. Men kunne de overhovedet finde havørrederne der - uden hjælp fra de utallige års erfaring, som den "gamle" garde plejer at sætte retning med?
 
1
Klargøring i tørvejr og næsten ingen vind. Havde DMI igen drukket af natpotten?
 
2
Charlotte var klar med spinnegrejet, Jens havde sin fluestang med - og den vægelsindede web-redaktør havde igen begge våben med! Han startede med fluen - vejrudsigten truede jo stadig med masser af vind, som nok ville udfordre hans evner senere!
 
3
Regnen kom snigende - men på strækningen var der fine pladser, hvor skovbevoksede skrænter skabte læ for den tiltagende vind.
 
4
Ørred-fight! Charlotte kaster efter en tiltrængt finger-varmende pause et nymonteret blink langs rørskoven - og kroger dagens første (og største) havørred.
 
5
Charlotte var så ivrig efter at lade den sølvskinnende ørred svømme fri igen, at hun glemte at måle den. Men 40 cm + er den sikkert. Og om en måned er den også godt tyk igen!
 
6
Herlige rammer til den tiltrængte madpakke-udpakning: Kunne vi koordinere pausen under de fine forhold i bådelaugets hule, så regnen var overstået efter en rugbrødsklemme eller 2? 
 
7
Jens holdt efter pausen fokus - og fast i den samme rejeflue som om formiddagen. Og på næsten samme spot som Charlotte krogede sin havørred, blev også han belønnet for sin flid! Kort efter, men længere mod vest, kroger også web-redaktøren en fedtfinne, som kun er marginalt større end de bækørred-undermålere, han sidst landede i Hover Å!
 
11
Regn og rusk ... men ikke lige her rundt om hjørnet! Glimrende spottet, 2up!
 
8
De unge og naive blev lokket til et hotspot af nogle "næsten" lokale - "Kast med noget kobberfarvet fra denne plads over mod bådhuset ovre på nordkysten, så fanger i mange fisk! Jeg fangede 9!". Webredaktøren opgav efter 47 kast - og kylede den lille kystwobler nærmest i modsat retning på langs af rørskoven - og bam! En velkonditioneret junior-fedtfinne på ca. 35 cm!
 
10
Selfie - uden selfie-stang - men med store armbevægelser og smil efter en god dag ved fiskevandet i hyggeligt selskab! "Juniorafdelingen" er frisk på mere!
 
PS: Mon ikke det er ny forenings-rekord med 1,33 fisk pr. mand (M/K) på en foreningstur? Det tror vi!
 
PS-opfølgning: "Juniorafdelingen" er efterfølgende selvfølgelig med rette blevet sat på plads af ROS-seniorerne. 2up har været i de uendelige arkiver og kan berette: "Den 1/11 2009 fangede 6 mand i Vejle 20 fisk og den 1/11 2015 i Mariager fangede 6 mand 9 fisk". Ungdommen skal ikke bare sådan føre sig frem! ;-) 
 
 
 Fotos © Charlotte Schaper & Finn B. Pedersen
 
 
 
ros logo
28.01.2017
 
Glimt fra årets generalforsamling - med en lille overraskelse til formanden!
 
ROS-generalforsamlingen 2017 fik sin opstart forsinket en hel del - men det var der en tilpas højtidelig grund til! Foreningens formand havde 25 års jubilæum som netop formand! 
 
I den anledning havde resten af bestyrelsen nemlig indstillet Kaj Børge Simonsen til at modtage Danmarks Sportsfiskerforbunds højeste udmærkelse - Guldnålen! Og indstillingen var selvfølgelig blevet imødekommet. 
 
Under billederne fra overrækkelsen kan du læse bestyrelsens indstilling til Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
ros gf17
John Sørensen overrasker formanden - og begynder at oplæse bestyrelsens begrundelse for indstillingen til Guldnålen - med en kæmpestor tak for indsatsen gennem de 25 år. 
 
ros gf17
Repræsentanten fra Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse overrækker forbundets højeste udmærkelse, Guldnålen, til formanden.
 
Indstillingen fra bestyrelsen:
 
"Til Danmarks Sportsfiskerforbund!
 
Kaj Børge Simonsen, formand for Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening gennem 25 år, indstilles hermed til Danmarks Sportsfiskerforbunds Guldnål med følgende begrundelse:
 
Kaj har gennem det sidste kvarte århundered været - og er stadig - primus motor for aktiviteterne, sammenholdet og kulturen i ROS. Han går gerne forrest i arbejdet for foreningen og sportsfiskeriet, men evner også med sit rolige og diplomatiske væsen at involvere andre.Dialogen med bestyrelsen, medlemmer, lodsejere, kommunen og andre samarbejdspartnere er altid anerkendende og konstruktiv.
 
Kajs finger- og fodaftryk ses ikke mindst på vores dejlige fiskevand, den lille vestjyske perle Hover Å. Hans årelange engagement med alt fra el-fiskeri, bestandsanalyser, opfiskning af avlsfisk, udlægning af gydegrus, opfiskning af undslupne regnbueørreder - og ikke mindst som drivkraften bag en succesfuld udsætning af stallinger - har været afgørende for at idyllen og spændingen stadig kan kroges i vores lokale å. Og ja, også i mange andre bække og mindre åer i det vestjyske!
 
Hans meritter strækker sig dog ikke kun over et kvart århundered som engageret formand med fokus på medlemsaktiviteter og vandpleje. Kaj har gennem alle årene været garant for at de gode oplevelser med sportsfiskeriet og naturen blev og bliver sat på dagsordenen i lokalsamfundet med ihærdighed og formidling af viden. Fra undervisning i Ungdomsskolen for de yngre - til kurser for "bedstemødre" på AOF. Fra involvering i endags-arrangementer som "Naturens Dag" - til lokale projekter som "Projekt Spangen", der skal give kommunens borgere mulighed for flere grønne oplevelser.
 
Ligeledes er Kaj en aktiv og loyal kobling til arbejdet i Danmarks Sportsfiskerforbund - hvor Kaj sikrer den lokale forankring af de landspolitiske drøftelser og tiltag.
 
Og så finder han stadig også gerne både tiden og grejet, når en bedstefar kontakter ham for assistance til at lære barnebarnet at fiske aborrer på havnen i Ringkøbing!
 
Kaj! Vi sætter stor pris på din indsats!
 
Vi håber, at Danmarks Sportsfiskerforbund vil hjælpe os med at hylde vores lokale ildsjæl for hans årelange og vedholdende arbejde for vores forening, naturen - og sportsfiskeriet generelt!
 
Kaj Børge Simonsen blev valgt til formand d. 24. november 1991. Bestyrelsen vil gerne overrække Guldnålen på foreningens generalforsamling d. 25. januar 2017.
 
På vegne af bestyrelsen i Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening".
 
Da formanden havde genfundet mælet kunne den ordinære del af generalforsamlingen begynde! Alt i alt en stille og rolig begivenhed - med godkendelse af formandens beretning (Læs den herunder), godkendelse af regnskabet (Der holdt budgettet) og genvalg over hele linjen ved bestyrelses-, suppleant- og revisorvalgene. Tak til John Edgar for endnu en omgang målrette styring af generalforsamlingen som ordstyrer.
 
Formandens beretning:
 
"Fiskesæsonen 2016 i Hover Å har for mit eget vedkommende været en sæson på det jævne og det skyldes sikkert, at jeg ikke har været så ofte afsted, som jeg plejer at være.
 
Turen til Nord Sverige gav mig så mange oplevelser med fluestangen, at jeg faktisk var fiskemæt lang tid efter, jeg var kommet hjem, noget jeg ikke troede var muligt og jeg glæder mig til at vise jer nogle billeder fra turen og fortælle om nogle af de mange oplevelser, jeg fik på turen.
 
Andre har helt sikkert haft en rigtig god sæson i Hover Å, og sådan vil det vel altid være, vi oplever altid noget forskelligt, når vi bevæger os ud i naturen, og det er vel derfor, vi bliver ved med at komme derud.
 
Arbejdet i bestyrelsen går rigtig godt, vi har fordelt opgaverne mellem os, så alle har et ansvarsområde. Selvfølgelig hjælper vi hinanden, når det er påkrævet, men bare det der er en tovholder til de forskellige opgaver, gør at arbejdet i bestyrelsen går godt.
 
Projekt Spangen: Jeg tror det har lange udsigter til der sker noget i den sag. Prisen på hele projektet er ca. 2 mill kr. og vi fik kun ca. ½ mill. Kr. fra møllepengene, man er så i gang med at søge fonde, så ind til videre sker der ikke noget på den front.
 
Naturens Dag. Vi deltog også i 2016 i Naturens Dag ved Hover Å. Der var væsentlig flere deltagere denne gang end første gang. Vi var alle fra bestyrelsen ude at vise hvad der er af muligheder hvis man vil fiske. Vi havde stænger med, som man kunne låne, hvis man havde lyst til at fiske i Sommerlandets søer. Vi havde et par fluestænger med som man kunne prøve på en af de store græsplæner. Vi havde lidt bindegrej, så der var mulighed for at prøve at binde en flue - og vi havde fået fat i nogle regnbuer som blev røget i grill, så der var smagsprøver til alle der havde lyst, og det var der mange der havde, så det var en stor succes. Vi deltager også i Naturens Dag i år, jeg tror det bliver den 10. september.
 
Skarv. Forrige vinter havde vi tilladelse til at bortskyde 30 stk. skarv og der opfyldte vi kvoten helt, det var særligt omkring dambrugene, de blev skudt. Vi har også tilladelse til regulering af skarv frem til 1. april, så bliver det spændende at se, om vi også i år kan opfylde kvoten. Vi vil meget gerne, at ser i nogle skarv når i er ude ved åen, at i så sender en besked til en i bestyrelsen, vi vil jo gerne have et overblik over hvor mange skarv, der fisker i åen.
 
El-fiske. Den nye ”Plan for fiskepleje i Hover Å” som er lavet på baggrund af det el-fiske vi foretog i 2015, udkom her i sommeren 2016. Det ser nogen lunde godt ud, nogle steder er der meget yngel og andre steder er der knapt så meget, men generelt ser det godt ud. Der udsættes jo ikke fisk i Hover Å systemet mere, så jeg vil gerne opfordre jer til at passe på de store bækørreder, der findes i systemet. De har efter min mening alt for stor en værdi for bestanden til, at vi bare kan fiske løs på dem og tage dem med hjem til middagsbordet. Vi skal selvfølgelig have lov til at fiske, men jeg vil opfordre til at fiske med kroge uden modhager eller klemme modhagen ind, så er det nemt at sætte fisken ud igen, uden den har taget skade. Det ser ud til at åen har en god bestand af stalling. Stallingen er jo total fredet endnu men det ophæves muligvis i år, så den må fiskes efter den 15. maj. Jeg tror det nu ikke, men i vil høre om det hvis der sker en ændring, så den ikke længere er fredet. Stallingen er jo alle tørfluefiskeres drømmmefisk, at vi har en bestand i Hover Å er noget, der bliver lagt mærke til i fluefiskerkredse. Planen for fiskepleje i Hover Å er et rigtig godt stykke værktøj, med den i hånden og de anvisninger der i den, bruger jeg til lægge pres på folkene i kommunens vandløbsafdeling så vi får forbedret forholdene, de steder, hvor det kan betale sig. Det har betydet 9 nye gydebanker i Røjkum Bæk - og jeg er i gang med at presse dem til at lave endnu flere i Røjkum Bæk. Det tager lidt tid, men det skal nok lykkedes. Der findes en pulje af fisketegnsmidlerne, vi kan søge penge fra op til 30.000,00 kr. pr projekt det får man altså en stor dynge grus for.
 
I torsdag var en rigtig stor og god dag for åen. I har jo nok lagt mærke til det meget kraftige gravearbejde der er foregået ude ved Holstebrovej. Efter mange forhandlinger er det lykkedes at blive enig med dambruget og lodsejerne om, at flytte åen over i det gamle å-leje og samtidig lave nogle store sving og krøller på åen. Det har betydet at åløbet fra midt på Sommerlandet og ned forbi Voldbjerg Mølle er forlænget med adskillige 100 meter (fra 600 meter til 2100 meter) og i et forsøg på at begrænse oversvømmelserne nede ved Voldbjerg, er åen også gjort noget bredere. Det ser helt vildt godt ud. Vi blev i den forbindelse spurgt om vi ville hjælpe DCV med af el-fiske og flytte de fisk, der ville blive fanget i det gamle åløb, når de åbnede for det nye løb. Det var en opgave, som vi selvfølgelig var klar til. Jeg ringede til Jørgen Klokker og John Edgar - de sagde straks ja, så torsdag middag var vi klar til at hjælpe Søren Larsen fra DCV med at flytte fisk. Det var jo lidt spændende om der overhovedet var nogle fisk på stykket, og det var der. Vi flyttede 128 stallinger, 44 ørreder nogle få lakse smolt, lidt skaller og aborrer og en halv snes helt plus lidt andre småfisk. Det var en rigtig god eftermiddag og hen på foråret skal vi sikkert med ud og flytte lidt plante ned på det nye vand. Der går nok lidt tid inden vandet er fiskbart, det er heller ikke helt ufarligt at færdes derude. Terrænet er meget blødt og man kan nemt komme til at sidde fast. Vi har heller ikke helt styr på fiskerettighederne endnu, men det kommer og så skal i nok få besked, men foreløbig fisker vi kun fra Heebro og opstrøms.
 
Klubliv. Vi har jo nogle foreningsture mest til forskellige kyster, hvor vi har hørt der sker noget eller også til nogle af de steder, vi selv har fundet og hvor vi ved der er mulighed for fisk. Vi havde også en kuttertur, måske mest fordi det var et ønske på generalforsamlingen. Der var desværre ikke stor tilslutning til turen - 3 fra bestyrelsen og 1 medlem, heldigvis har Finn nogle venner der gerne vil fiske fladfisk fra kutter, så i alt blev vi 8. Det var en rigtig god tur - vi fangede tilsammen 96 fladfisk, men den manglende tilmelding fra vore medlemmer gør nok at vi ikke prøver igen. I kan selv gå ind på hjemmesiden og læse om de forskellige ture. Vi har jo også, her om vinteren, en ugentlig klubaften her i lokalet, hver onsdag kl. 19.00 mød op og vær med til et par hyggelige timer med snak, historier og lidt fluebinding eller andet grej fremstilling. Der vil være hjælp at få hvis man har behov for det.
 
Hjemmeside. Vores hjemmeside kører godt - Finn har styr på det, jeg håber i bruger siden, men vi kunne godt ønske os, at der ville komme lidt flere indlæg fra medlemmerne - det vil gøre siden mere levende og interessant. Så min opfordring er brug hjemmesiden.
 
Grusbanden. Det er meget oppe i tiden, at foreningerne har en grusbande - så det ville vi også have. Hvad skal banden så lave? Indtil nu har vi været involveret i et projekt i Ejstrup Bæk. En lodsejer havde henvendt sig til kommunen for at få lavet nogle gydebanker. Vi blev så spurgt, om vi ville søge penge i gruspuljen - det gjorde jeg - og vi fik bevilget 20.000 kr. til grus og store sten, kommunen sørgede så for udlægningen og det blev der 6 store gydebanker ud af. Vi har også været ude at løsne en stor gydebanke i Røjkum bæk, til det lånte vi et spule anlæg hos Skjern Å sammenslutningen. Med sådan et anlæg er det nemt at løsne en sammenkittet gydebanke. I kan se billeder fra begge projekter på vores hjemmeside.
 
Det var lidt om bestyrelsens arbejde - og hvad der sker med åen. Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet til den øvrige bestyrelse og til de der har hjulpet os i året der er gået, tak skal i have.
 
Knæk og Bræk i den nye sæson".
 
Afsluttende var der overrækkelse af vandrepokalen for årets fisk i Hover Å. For 3. år i streg var det Dan Pallesen, der havde indberettet den! 2016-udgaven var en fin havørred på 57 cm/2 kg.
 
ros gf17
 
Efter generalforsamlingen viste formanden billeder og fortalte levende om hans spændende fisketur i vildmarken i Nordsverige. Inspirerende - ikke kun på grund af "røverhistorierne" om mange og store stallinger!
 
ros gf17
 
Fotos © 2up & Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
24.01.2017
 
Åbning af den genslyngede del af Zone 1
 
I uge 3 fik naturen i ådalen ved Holstebrovej en ny bane at spille på! Mange flotte sving er nu indtaget af Hover Å's vinterkolde strøm! Stykket, der før var en næsten lineal-lige kanal på ca. 500 meter, er nu et genslynget vandløb på over 2 kilometer!
 
Samtidigt el-fiskede man i det nu lukkede gamle løb efter fisk, der var blevet fanget af gravemaskinernes arbejde. Det blev ikke til de voldsomme fangster - men ikke mindst et større antal stallinger i varierende størrelser glædede el-fiske-holdet.
 
Vi annoncerer til alle medlemmer, når vi giver de nye områder fri til fiskeri - lige nu er der mange voldsomt mudrede områder og der arbejdes stadig med tung materiel for at sløjfe det gamle åløb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotos © 2up
 
 
ros logo
 
13.01.2017 
 
BEMÆRK: Vedr. PREMIEREN PÅ ZONE 1 - 16.januar 2017
 
Formanden har udsendt meldingen pr. medlems-mail - men den kommer også lige her:
 
Til vore medlemmer.
Fiskeriet fra Heebro og vest på til Voldbjerg Mølle er lukket indtil det store arbejde med at føre åen over i det gamle åløb er afsluttet. Det betyder at det kun er stykket fra Heebro og op mod Bratbjerg, der åbner den 16. januar.

Første klubaften i 2017 er onsdag den 1. februar kl. 19.00, håber mange igen har lyst til at deltage i hyggesnak, fluebinding og grejfremstilling.
 
PS: Husk generalforsamling onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00


 
ros logo
03.01.2017
 
Til vore medlemmer! Indkaldelse til generalforsamling.
 
Generalforsamling afholdes den 25. januar kl. 19.00 i kantinen hos firmaet Gert S. Andersen, Birkmosevej 17, Ringkøbing.

Dagsorden i følge vedtœgterne - klik her for at læse dem!

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal vœre skriftlig formuleret og fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen bliver der budt på smørrebrød og drikke, og formanden vil vise billeder og fortœlle om sine oplevelser på en kano- og fisketur til Svensk Lapland.

 
ros-logo
22.12.2016
 
Nye kontingentsatser for 2017
 
Der er vedtaget en tilretning af kontingentsatserne - især med baggrund i Danmarks Sportsfiskerforbunds indførsel af et "Ungdomskontingent". 
 
Det indbetalte beløb deles mellem forbundet (DSF) og din lokale forening (ROS) som vist herunder.
 
Kontingent for 2017 ser således ud:
 
Junior
DSF: Kr. 0,-
ROS: Kr. 200,-
I alt: Kr. 200,-

Ungdom (18-25 år)
DSF: Kr. 260,-
ROS: Kr. 240,-
I alt: Kr. 500,-

Senior (fra 25 år)
DSF: Kr. 395,-
ROS: Kr. 405,-
I alt: Kr. 800,-

Familie
DSF: Kr. 495,-
ROS: Kr. 605,-
I alt: Kr. 1100,-
 
 
Læs evt. mere om kontingent under "Medlemskab"
 
 
ros-logo
11.12.2016
 
Sildeaften i ROS først i december!
 
Ja, det er vel egentlig en slags sæsonafslutning, denne omgang hygge med fisk i forskellige delikate variationer - og et "par" flasker med kærligt fremstillet kryddersnaps! Og sikken afrunding af årets  (og måske de sidste årtiers?) store og små armbevægelser i foreningen! Smagsløgene og humøret fik fuld valuta for investeringen!
 
Stor tak til dem, der havde været i køkkenet - og til dem, der turde tage de små glade flasker med!
 
sild1
Efterhånden som medlemmerne ankom voksede antallet af fine snapse. Og den marinerede sild havde (under løgene) klædt sig i porse!
 
sild2
"Sexede sild" - velsmagende marineret silde-variant med bacon, persille og æbler!
 
sild3
Stegt marineret makrel! Ypperligt!
 
sild4
Røget fjeldørred fra Grønland! Svend præsenterede en smagfuld souvenir!
 
sild8
Mange kloge ord blev udvekslet om produktion af kryddersnaps - 2up har her lige præsenteret sin snaps lavet på tørrede valnøddeskaller. Vi var vist også rundt om den klassiske grønne valnød, slåen, klitrosehyben, skovmærke, bævreasp, en hemmelig julesnaps, formandens "Hover Ådal-snaps" ... og et par stykker mere! Én ting kunne vi alle blive enige om: "Skål!".
 
sild5
Hans Peter sprang sidste år til sildeaften for første gang ud i risalamanden! Mon konen har tilgivet ham, at han ikke har villet spise hendes risalamand i 35 år? 
 
sild6
Charlotte overrækker glad præmien til Sørensen - han har nemlig kroget aftenens mandel!
 
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
ros-logo
11.12.2016
 
Forbedrede forhold i tilløbene til Hover Å - ROS giver en hånd med!
 
Hover Å og dens mindre tilløb har det generelt ganske fint - og der er i denne sæson meldinger om hyppigere fangster af både bækørred og stalling igen! Men der er stadigt muligt at hjælpe naturen til at kunne klare sig endnu bedre!
 
Ikke mindst har fedtfinnerne derude brug for gydegrus, der er klar til at skjule æg og yngelen i den første tid. Man kan give en hjælpende hånd med enten at spule de bestående gruspartier frie for sand og aflejringer - eller man kan simpelthen udlægge nyt grus.
 
Her følger 2 korte men håbefulde fotogallerier fra de gæve folk fra Vandplejen i Ringkøbing og Omegns Sportfiskerforening i "kamp" ved naturens frontlinje ved tilløbene:
 
November-aktionen - 2up har fanget "Grusbanden" i arbejde ved Ejstrup Bæk:
 
grus1
"Godt at vi har noget at læne os op af ...".
 
grus2
Men så må der svedes med gydegrus og større sten, der skal give strømlæ. 
 
Strømhvirvlerne indikerer varierede bundforhold til gavn for både ørreder - og det krible-kravl, de spiser!
 
grus3
Mere arbejde til Grusbanden! 
 
grus5
Det ser godt ud! 
 
grus6
Hvor der er vilje, er der vej! Klokker kommer helt op at ringe!
 
Fotos © 2up
 
December-aktionen - Formanden beretter:
 
spulebanden1
"Her er lidt billeder fra Kildsig Bæk, et af tilløbene til Hover Å".
 
spulebanden2
"Det er "Spulebanden" der er på arbejde med at forbedre gydebankerne til vinterens gydning".
 
spulebanden3
"Det er rigtig nemt og hold op, hvor blev det godt. Jeg glæder mig til at komme derud i februar måned og se hvor meget, det er blevet brugt". 
 
 
 Fotos © Kaj Børge Simonsen
 
 
ros-logo
13.11.2016
 
3. foreningstur til kysten: Husby Strand/Fyn
 
10 ROS-medlemmer trodsede vejrudsigten og drog til det vestfynske på en tilpas kølig og truende efterårs-søndag d. 6.11.
 
Turen balancerede i dagevis på kanten af aflysning ... men til sidst blev kursen altså lagt mod Fyn, der havde en væsentligt mere positiv prognose for søndagens nedbør og temperatur - og måske vi endda kunne hjælpe Moder Natur af med nogle af de tusinder af undslupne regnbueørreder, der aktuelt huserede i området?
 
husby1
Dagens arena for ROS-profilerne - Husby Strand - og selv om det lyder ganske hjemstavns-agtigt fra det vestjyske - så er det altså på den fynske vestkyst.  
 
husby2
... chance for dit livs havørred!!!!!
 
husby3
Klargøring ...
 
husby4
... og opklaring!
 
husby5
A-holdet drager efter en rimelig begivenhedsløs morgen og formiddag i vandkanten først til frokost-bordet ... lige i god tid til at blive indhentet af et par tunge regnbyger ...
 
husby6
Grejboksene var blevet rodet godt igennem ... men hverken dem, der brugte store rejeimitationer ...
 
husby7
... eller mellemstore blink ...
 
husby8
... havde det store held med sig! Web-redaktørens lille hvide reje havde mere fat i hans hætte på fiskejakken end den havde tænkt sig at sidde fast i en havørred-kæft!
 
husby9
ROS-junioren Magnus er en ganske sej gut! Selv med den mest irriterende vind skråt ind bagfra holder han flot gang i fluefiskeriet hele dagen! Men heller ikke han belønnes for indsatsen på denne køligt-klamme efterårsdag på Fyn ... i alt kan der fra de 10 brave fiskere vist blot noteres et par havørred-undermålere i hånden, en håndfuld hug fra småfisk, et tungt hug fra måske en vægtig regnbueørred og en akrobatisk springende havørred i god kondition, der ikke blev kroget ordentligt. 
 
Vi prøver da vist bare igen til næste år! 
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros-logo
25.10.2016 
 
Efteråret og vinteren er over os! Kom med ROS indenfor i varmen - og udenfor på havørredjagt!
 
Lige "et par hurtige" fra aktivitetskalenderen:
 
30.10.2016 - Sidste tilmelding til årets 3. kysttur - Vi kører fra Ringkøbing tidlig morgen d. 6. november. Prisen for turen er den sædvanlige, vi deler transportudgifterne. Yderligere oplysninger og tilmelding: 
John Thorup - tlf. 21 47 80 52 - mail: tlmros@events.dk
 
31.10.2016 - Sidste fiskedag i alle zoner v. Hover Å.
 
02.11.2016 - Første klubaften i denne vintersæson! Vi mødes i klublokalerne til hyggesnak, fluebinding og hvad lystfiskerhjertet ellers har lyst til! Skal der gang i knivbygning eller nørkles med forfang? Kantinen hos firmaet Gert S. Andersen A/S, Birkmosevej 17, Ringkøbing, kl. 19:00.
 
06.11.2016 - Årets 3. ROS-kysttur - destination alt efter vejrforhold og ROS-profilernes "sikre fangstprognoser"! ;-)
 
 
 
ros logo
08.10.2016
 
Nye sving på Zone 1
 
Gensnoningen af Hover Å mellem Ringkøbing og Hee - i området ved Holstebrovej/jernbanen - er gravet godt i gang! Hvad tilbagelægningen af åen til mere oprindeligt forløb betyder for dig som ROS-medlem følger vi op på efterhånden som projektet skrider frem!
 
hover å - før tilbageføring
Det er bl.a. dette gamle udrettede løb mellem landevejen og jernbanen, der snart bliver historie! Velnok synsmæssigt et af åens kedeligste stykker - men ikke så få af foreningens største fedtfinner er fanget netop her!
 
hover å - kort
Et lille udsnit af kortet, der viser tilbageføringen til "Gammel Mølleå". Det nuværende udrettede løb bliver fyldt op med jord.
 
hover å - de nye sving1
Der bliver flyttet en del jord ved Hover Å's bredder - her vest for Holstebrovej - og det ser ud til at blive med et fremragende resultat! Lækre sving, der forhåbentligt snart indbyder alle i ROS til at komme på opdagelse ved de nye brinker med stang og snøre!
 
hover - nyt løb1
Også mellem Holstebrovej og jernbanen sker der ting og sager! 
 
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
ros logo
02.10.2016
 
En herlig melding fra Hover Å - Så er det bare afsted, kære medlemmer!
 
Frisk fra mail-boksen:
 
"Hej webmaster

Efter flere forgæves fisketure i Hover å efter laks og havørreder lykkedes det endeligt at få kontakt til fedtfinnerne.

Fredag den 30/9 i blæst og regn - og haglbyger mødte vi op 3 optimistiske lystfiskere.

Vi havde 3 laks på land, som alle holdt sig lige under 60 cm.
 
Så kom af sted til åen, det er nu det sker.

Knæk og bræk
Dan Pallesen"
 
ros logo
02.10.2016
 
ROS på tur! Beretning fra de salte bølger på Langelandsbæltet d. 24.09.2016
 
På opfordring fra generalforsamlingen skulle der prøves noget nyt i aktivitetskalenderen - det resulterede i planlægningen af en tur efter Langelandsbæltets fladfisk!
 
M/S Fie
Det gode skib M/S Fie var blevet anbefalet af andre sportsfiskeforeninger - og skipper Klaus Møller gjorde en god indsats - på en dag, der skulle vise sig at være vanskelig i forhold til strøm og vind.
 
snaps
Webredaktøren skynder sig at skænke en lille klitrosehyben-snaps op til deltagerne - det gælder om at score billige point på sin første rigtige opgave som foreningens turmand!
 
fisk1
Allerede i de første drev får vi fisk! Velfightende isinger og skrubber hugger på de spraglede perleforfang og de friske børsteorm.
 
pirk
Skippers advarsel om bøvlede strømforhold holdt desværre stik. På nogle drev var det nødvendigt med pirke/lodder på mellem 80-100 gram.
 
hygge
Det charmerende ved en kuttertur er også de gode pauser ved sejlads mellem fiskepladserne - her hygger 3 af de 4 ROS'ere, der var lokket med ombord. Ja - du læste rigtigt! Blot 4 pladser blev afsat til foreningens medlemmer! Men de fornøjede sig så til gengæld for alle de andre 100 ...
 
fisk2
Så er der igen fisk til webredaktøren - selv om han tog sig en del pauser undervejs!
 
hygge2
John Edgar og 2up klemmer lige madpakken ned mellem oppakning og børsteorm. 
 
rødspætte
Søren - en af vores 4 østjyske gæstefiskere - kroger dagens flotteste fisk - en rødspætte på 38 cm. Og så fangede han også flest: 25 hjembragte han!
 
fiskerensning
John Edgar renser fisk på vej ind til Spodsbjerg. Vores lille eksklusive selskab får ros af skipper og skippers kone - 8 mand har under ganske vanskelige strømforhold hjembragt 96 fladfisk! Det er ikke så ring' endda! 
 
 
 Fotos © John Edgar Hansen, FiskeFoto.dk og Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
13.09.2016
 
Fotogalleri fra "Naturens Dag 2016".
 
Vejrguderne var arrangørerne af "Langs Hover Å" meget nådige, og bortset fra antydningen af en byge omkring middagstid holdt det flotte "sensommervejr" hele dagen! Og det lokkede en del gæster ud i naturen søndag d. 11.09.2016.
 
ROS bidrog til dagen med fluebinding, rygning af fisk og praktisk hjælp ved det gratis fiskeri i Familieparkens fiskesø.
 
ros naturens dag
 
nd16
 
nd16
 Allerede inden kl. 11:00 var der gang i vores udlån af grej - og venlige instruktion.
 
nd16
Kort efter kunne dagens første fisk landes ... 
 
nd16
En fin skalle motiverede den "nye" lystfisker til meget mere! 
 
nd16
Der fanges idyl og barndomsminder ved fiskesøen. 
 
nd16
2up tryller i røg og damp! Snart er den delikate "røgede" ørredfilet klar til nysgerrige gæster.
 
nd16
Haps! Smagsprøverne bliver hurtigt fanget af ivrige fingre! 
 
nd16
Ved fiskesøen oser det stadig af idyl ... og ikke af fight med stærke regnbueørreder! 
 
nd16
ROS-officials har tid til lidt pausefiskeri: Svend fanger i et stille øjeblik en grundling! 
 
nd16
Webredaktøren har vist misforstået opgaven? Han lokker en regnbueørred, der cruiser ud af skyggen, med et kast, hvor kompostormen langsomt sank ned foran fedtfinnen. Hug og skumsprøjt! Men skulle den spirende unge lystfisker på billedet ikke være guidet til denne fangst? Eller var han måske bare heldig, at få lov til at nette fisken? 
 
nd16
 Dagens flidspræmie ved Naturens Dag-arrangementet - 41 cm fiskesø-regnbueørred.
 
 
Fotos © Per Fredskild & Finn B. Pedersen
 
 
 
ros logo
05.06.2016
 
Naturens Dag ved Hover Å - en hyggelig dag for hele familien!
 
Mød ROS ved 2016-udgaven af Naturens Dag! 
 
naturens_dag_2016
 
logo ros
01.09.2016
 
Mens webredaktøren venter på jeres billeder og fiskehistorier fra sommeren?
 
Webredaktørens indbakke har hen over sommeren samlet en hel del spindelvæv - og han må da også selv erkende, at der ikke har været meget action med fiskegrejet ved Hover Å - hverken før, under eller efter sommerferien med familien!
 
Da der således ikke er fedtfinner fra hverken vores lille, dejlige å eller kysten, som har stillet sig til rådighed for et foto, bringer vi her en glad webredaktør med ny PR-aborre fra Ringkøbing Fjord! 40 cm og 1070 gram! Det er da trods alt en herlig omgang sommerfiskeri på UL-spinnegrej og amerikanske gummidyr!
 
aborre
 Foto © Finn B. Pedersen
 
 
logo ROS
06.06.2016
 
Fladfisketuren 2016 - der er stadig pladser på årets "fladeste" fisketur!
 
Er du endnu ikke blevet kroget til den hyggelige jagt på Langelandsbæltets fladfisk om bord på det gode skib ”M/S Fie” – lørdag d. 24. september 2016??? Vi sejler fra Spodsbjerg kl. 8:00 og er inde igen 15:00.
 
Man skal lede længe efter en mere social type fisketur – og så er der en enestående mulighed for at skaffe lidt selvfanget ”tilbehør” til den gode persillesovs!
 
fladfisk5
 
Dette lille skrift kastes ud i håbet om at fange flere medlemmer til denne nye aktivitet i ROS – men selvfølgelig også som en service til de tilmeldte, der har haft spørgsmål til grejvalg m.m. Næstformanden er ikke just saltvands-specialist, men et par kutterture efter skrubber, isinger og rødspætter om året de sidste 15 år giver dog lidt anbefalinger at dele ud af:
 
Stang:
En medium til kraftig spinnestang på 8-9 fod er fint til dette formål. Jeg har tidligere brugt pensionerede gedde- eller kyst-spinnestænger, der er noteret til kastevægt på 10-30 gram – disse har uden problemer håndteret 40-60 grams lodder eller pirke – man dropper jo mere eller mindre linen ned for egne fødder! De sidste par år har en rejsestang – en SavageGear Roadrunner XLNT 8 fod med kastevægt 20-80 gram – været foretrukket. Den har den herlige kombination af tilpas rygrad og tilpas følsom stangspids.
 
fladfisk1
 
Hjul:
Jeg foretrækker klart et større fastspolehjul – en bomstærk størrelse 3000’er eller 4000’er. Et multihjul bruges dog af mange – men husk at en stor del af fornøjelsen af fiskeriet efter de flade er at have tilpas dimensioneret grej – så en ”kaffemølle” fra torskefiskeriet vil nok reducere underholdningen en del!
 
Line:
Fletline omkring 0,17 mm – nylon kan bruges, men fletlinen giver lige den følsomhed, der gør at man ofte kan mærke forskel på forfangets skraben over bunden og en nysgerrig fladfisk! Linen bliver sjældent udfordret over det urimelige. Det er oftest sandbund, der fiskes over – og bundbid hører til sjældenhederne.
 
fladfisk2
 
Endegrej:
Købeforfang med 2 kroge og noget bling-bling med perler og spinnerblade er rigeligt – jeg foretrækker hvide perler – men nogle gange er de flade fuldstændig ligeglade! Så tager de både efter de selvlysende perler – og er det rigtig slemt, tager de også efter forfang UDEN bling-bling, altså et simpel forfang blot med kroge! I enden af forfanget monterer jeg enten en pirk eller en såkaldt Butt-löffel i vægtklassen mellem 40 og 75 gram. Nogle anbefaler vægte op til 125 gram ved svære strømforhold – men jeg har aldrig haft brug for mere end max. 75 gram – hverken på Lillebælt, på Storebælt, på Langelandsbæltet eller Åbenrå Fjord.
Har man orm nok, kan en efterhængt krog anbefales – altså en 3. krog efter pirken – f.eks. kan en omgang perler og krog fra et udtjent forfang bruges. Traditionelt agnes med sand- eller børsteorm – men silde- eller hornfiskestrimler kan også bruges – lige som rejer og regnorm kan være fine ”nød-agn”.
 
fladfisk3
 
Ekstraudstyr, der letter opgaven ombord:
En gammel klud til orme- og fiskesnask er uundværlig!
En langnæbet tang eller pean kan lette afkrogningen gevaldigt!
En rørepind fra maleren med markering af mindstemål på ising, skrubbe og rødspætte.
En plasticbøtte/halv plastflaske med 2 huller og en strips – så du kan have dine orm i ergonomisk og praktisk arbejdsstilling monteret på rælingen.
 
fladfisk4
 
Kort og godt:
Har du et sæt kraftigere kystgrej i arkivet og lyst til at tilbringe en hyggelig dag på havet i godt selskab med 11 andre fiskeglade mennesker – og med gode chancer for mere end et par håndfulde flade mellem 25 og 50 cm – så meld dig fluks til på pausefiskeren@webspeed.dk eller tlf. 24942887 - tilmeldingen er først gældende, når indbetalingen på kr. 320,- er registreret på konto: 7670 1517403. Skriv dit navn og ”Fladfisk” på overførslen! Tilmelding senest 1. juli.
 
Beløbet refunderes IKKE ved afbud – men man kan selv finde en afløser, hvis man bliver forhindret – og derved få sine penge igen!
 
Vi arrangerer fælleskørsel ved behov – og skipper kan være behjælpelig med orm - mere herom senere til de tilmeldte!
 
På tur-udvalgets vegne ... Finn
 
 Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ROS logo
 
 
23.05.2016
 
Kysttur 2 med ROS - Fluer over Mariager Fjord
 
Hermed en beretning fra weekendens foreningstur til det nordøstjyske - 7 gæve ROS-profiler på jagt efter hornfisken og fjordørreden! Og sikken en arena vi skulle på opdagelse i ... Mariager Fjords frodighed strålede selv i det periodiske bygevejr, vi blev mødt af ved ankomsten!
 
Eftermiddagen skulle bruges på de lange sølvpile med næb - og mon ikke de tykke fjordørreder kunne kroges hen under aften?
 
kysttur2
 Katbjerg Odde ... Danmark er sgu' et dejligt land! Men hvor var hornfisken?
 
 kysttur2
Ved madpakketid var det IKKE hornfiskene, der spredte store smil! Magnus og John Edgar havde gyldne fjordørreder på slæb tilbage til aftensamlingen! 43 og 51 cm målte de gode madfisk. 
 
kysttur2
 John Edgars fine ørred ... den lader vi lige stå et øjeblik! Herligt!
 
 
kysttur2
Samling og røverhistorier fra første del af jagten! Fortællingerne om fluefiskernes kontakter med en del ørreder - og selvfølgelig de 2 hjemtagne fisk - overbeviste også webredaktøren om, at fluegrejet måtte testes!
 
 
kysttur2
2up's råd til den utrænede kystfluefisker: Hvis du bliver træt og anspændt i håndled og underarm - sæt blot stangens endestykke i ærmet på fiskejakken! Og pludselig kunne webredaktøren kaste meget mere stabilt og en lillebitte smule længere! 
 
 
kysttur2
Nogle steder er det bare så smukt, at man (næsten) ikke behøver at fiske ... 
 
 
kysttur2
I skumringen kom belønningen: Den tilpas udholdende webredaktør landede sin første fluefangede fisk fra kysten!  
 
 
kysttur2
 2 cm fra at være madfisk - men den velnærede fjordørred fortjente under alle omstændigheder friheden! Selskabet havde kontakt til 9-10 ørreder - 5-6 "i hånden" til afkrogning og 2 fisk med hjem! Magnus havde også landet et par hornfisk - men de fik lov til at svømme videre i den dejlige fjord!
 
 
 Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
19.04.2016
 
Nyt fra turudvalget: Tilmeldingen til fladfisketuren er skudt i gang!
 
Opslag - fladfisketuren 2016
 
Se evt. andre foreningers beretninger fra ture med M/S Fie ved at følge disse links:
 
 
 
M/S Fie bruges flittigt af andre sports- og lystfiskerforeninger i Danmark - herunder Varde Sportsfiskerforening og Ullerslev Lystfiskerklub.
 
 
 
ros-logo
14.04.2016
 
Idyl - og drama? - på en forårsaften ved Hover Å!
 
Fangstrapport fra formanden ... inkl. mystik og vragdele ... 
 
"Jeg var på en hurtig aftentur til Hover Å, hvor jeg håbede på, at det lune vejr havde sat gang i lidt klækninger, så tørfluerne kunne komme ud at flyve. Det viste sig desværre ikke at være tilfældet, så løsningen blev en klassisk vådflue, som vi bandt en af klubaftenerne i vinters, en Black Pennell, fisket som ophænger for en lille guldhoved nymfe. Det var en rigtig god løsning for ørrederne var vilde med ophængeren og stallingen foretrak nymfen". 
 
bækørred
 
"Dejligt at se at både ørreden og stallingen stadig findes i åen, på trods af de mange farer de udsættes for af odder og skarv!" (Alle fisk genudsat).
 
stalling
 
"Jeg fik en større overraskelse, da jeg rundede et sving. Noget for åen fremmed lå halvvejs ude i åen, ved nærmere eftersyn viste det sig at være en for- eller bagskærm med nummerplade fra en bil. Efter et billede blev skærmen fjernet fra åen og jeg fiskede videre, parat til flere oplevelser på en helt fantastisk forsommer aften".
 
bagskaerm
 
"Ps. Jeg fandt ikke mere af bilen eller chaufføren!"
 
Kaj Børge
 
Fotos © Kaj Børge Simonsen
 
ros-logo
 
27.03.2016
 
Nyt fra turudvalget: Kuttertur på Langelandsbæltet!
 
Fladfisketur 2016
 
På generalforsamlingen blev der ønsket tilbud om nye oplevelser - gerne med kutter og saltvandssprøjt! Tur-udvalget er derfor ved at tegne de sidste streger på et tilbud til medlemmerne i ROS - en tur fra Spodsbjerg med M/S Fie ud på den salten bølge på Langelandsbæltet! 
 
Vær beredt derude - I kan snart læse mere om jagten på de flade - september/oktober er højsæson for de gode flade - skrubber, isinger og rødspætter - og det er ikke usædvanligt, at der landes fisk op omkring kiloet! Fin fight på det rette grej - og så er der jo lidt til persillesovsen i efteråret!
 
 
ros-logo
27.03.2016
 
Vedligehold af spange!
 
2up har været ude og gøre alle os der fisker opstrøms Heebro en tjeneste af de mere skridsikre! Hønsenet på spangene - så kan man komme sikkert på ekspedition efter vores fedtfinner!
 
spang1
 
spang2
 
 Fotos © 2up
 
ros-logo
06.03.2016
 
Kysttur 1 - foreningstur til Limfjorden
 
Årets første fællestur gik til Limfjorden og Jegindø. 5 fluefiskere, en spinnefisker og så ham webredaktøren, der egentlig gerne vil prøve det dersens fluefiskeri fra kysten - men som alligevel tager spinnegrejet med!
 
rostur16-1
ROS-profilerne er ved at være klar til at udfordre vind, vejr ... og Limfjordens sølvblanke fedtfinner!
 
rostur16-2
En tyk tåge fulgte os ud på Jegindø Tap på jagten efter havørreden. Formiddagen bød på 4 kontakter til de 2 fluefiskere Jens og Kaj Børge - men endnu ingen fisk i hånden. Fiskene blev ellers skudt til mellem 25 og 50 cm - vi lystfiskere elsker at holde håbet i live!
 
kyst1
Gråt i gråt - vi havde da vist brug for en lysstråle af håb?
kysttur1
Samling - madpakker og erfaringsudveksling i godt selskab!
 
rostur16-3
Genialt! Charlottes Gullash-suppe gjorde underværker i pausen. Godt med varme og energi til eftermiddagens fortsatte togt! Mange tak for mad!
 
rostur16-4
Energien var også nødvendig! Webredaktøren - nu med spinnegrejet - tog turen ud til Tappen og næsten tilbage til parkeringspladsen igen. Der blev kastet og kastet. Og efter en tissepause, en Snickers og skift til det lille blink Pilspidsen gik turen igen mod Tappen. Og lige der, hvor spin, spin-stop, ryk næsten bliver meditation ... hug! Første havørred fra Limfjorden til webredaktøren!
 
  Fotos © 2up & Finn B. Pedersen
 
ros logo
05.03.2016
 
2. sidste klubaften - vinteren 2015-2016
 
Da der desværre ikke er det store at berette fra premieren på Zone 2 + 3 i tirsdags vælges her blot at præsentere fluerne fra onsdagens klubaften, hvor der blev bundet lidt godt og blandet - på enkeltkrog, dobbeltkrog og på rør (Navnene på fluerne blæste lidt rundt i den hyggelige stemning ... så webredaktøren håber på tilgivelse for manglende navngivning!).
 
Sidste chance for at være med i denne vintersæson i klubhuset er på onsdag d. 9. marts.
 
ros fluebinding1
 
ros fluebinding2
 
ros fluebinding3
 
ros fluebinding4
 Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
15.02.2016
 
Zone 1 - En stille premiere 2016?
 
Har du haft succes med stangsvingeriet ude ved hovedvejen eller ved Heebro? Fangstrapporter modtages gerne her på siden!
 
Webredaktøren har været afsted et par gange - med et enkelt kort hug som dramatisk højdepunkt! Ellers er det vist mest 2up, der har mærket liv derude: En sølvblank, men tynd ørred tog fluen - den fik dog hurtigt friheden igen. Derudover forlyder rygtet, at han på premieren også mærkede liv under vandet - da hans waders var utætte i skridtet! Det har vi desværre - eller heldigvis? - ikke billed-dokumentar fra!
 
hover å 2016
Foto © Finn B. Pedersen
 
 
 
Ugens flue - uge 6
 
Fluebinderiet fortsætter lidt endnu - på klubaftenerne om onsdagen. I onsdags blev der tryllet med fjer, kroge og bindetråd til denne norske skønhed til de tidlige laks ... "Den Vanlige". Velegnet til perioder, hvor vandet er højt og grumset.
 
ros flue den vanlige
 
 
Det blev faktisk til en del på denne klubaften! Må forårets laks sætte pris på - og kæberne i - dem!
 
ros flue den vanlige 2
 
Fotos © 2up 
 
 
 
ros logo
 
 
18.01.2016
 
Referat fra generalforsamlingen d.13. januar 2016 afholdt i klublokalerne.
 
1. Valg af dirigent.
John Edgar Hansen blev valgt.
 
2. Formandens beretning.
Formanden berettede om året 2015 (se herunder). Efter et par spørgsmål blev beretningen godkendt.
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Svend fremlagde regnskabet for 2015 og oplyste om kontingentstigning i 2016: 775,- kr. for seniorer, 1100,- kr. for familier og 400,- kr. for juniorer. Svarede på spørgsmål, og efterfølgende blev regnskabet godkendt.
 
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
 
5. Valg af bestyrelse.
På valg var Kaj Børge Simonsen, John Thorup og Finn B. Pedersen. som alle modtog genvalg.
Valg af suppleant: På valg var Per Fredskild, som modtog genvalg.
 
6. Valg af revisor.
Ikke på valg i år.
 
7. Udvalgsposter.
Ingen.
 
8. Eventuelt.
Kåring af årets fisk. Det blev Dan Pallesen fra Esbjerg med en havørred på 52 cm. og 1,8 kg.
Snak om gydebanker i åen.
Snak om vores foreningsture til kysten.
Snak om evt. at genoplive vores weekendture.
Snak om havture efter torsk evt. Det Gule Rev. og ellers fiskeri generelt.
Kaj Børge opfordrede til spørgsmål, som han kunne tage med på den kommende kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Derefter afsluttede John Edgar Hansen generalforsamlingen.
 
 
ros logo
18.01.2016
 
Beretning 2015 v. formand Kaj Børge Simonsen (Generalforsamlingen 2016)
 
2015 har været et helt almindeligt år, og tak for det! Vi har været fri for store udslip, vi har været fri for problemer med lodsejere, der ikke ville have os på deres jord, så det har været et roligt år.
 
Det har ikke betydet, at der ikke har været noget at se til! Jeg kan nævne nogle af de ting, vi får tiden til at gå med: Nye udsætningsplaner, skarv, hjemmeside, DSF, rydning langs åen, gydebanker, "Projekt Spangen", Naturens Dag. Så der har været nok at lave for hele bestyrelsen og det fungerer rigtig godt, og når vi har brug for flere hænder er det heller ikke svært at finde nogle der siger ja.
 
Projekt Spangen. Vi er jo med i det der hedder ”Projekt Spangen” et natur område ude ved broen over Von Å. Et projekt med shelters, anløbsbro og madpakkehus. Vores indskud 1000,00 kr. Tegninger sendes rundt under evt.
 
Naturens Dag. Vi blev inviteret til at deltage i Naturens Dag, som er en dag, der afholdes over hele landet samme dag og i 2015 var det den 13. september. Ølstoft lejren skulle være rammen omkring de forskellige aktiviteter. Vi var klar med fiskesæt, så vi kunne hjælpe, de der gerne ville prøve at fiske, Sommerlandet havde været så flink at stille deres søer gratis til rådighed, vi havde lavet kastebaner - både til spinnestang og fluekast, vi havde gjort klar til fluebinding inde i lejrbygningen. I den store bålhytte nede ved åen, var grillen tændt op, der var lavet trækfærge over den lille sø nede ved bålhytten, der var bueskydning, vandreture i skoven og langs åen, kano sejllads på åen, bygning af sivbåd, mulighed for at lave mad over bål, alt og alle var klar. Vi stod 7 mand og ventede på det store fremmøde, som desværre udeblev. Jeg vil ikke kalde det en fiasko, men en skuffelse at ikke flere havde lyst til at komme ud i den dejlige natur, vi har lige uden for døren. Vi har sagt ja til at være med i år igen, for noget nyt skal prøves mindst 3 gange inden man ved, om det er noget, der skal arbejdes videre med. I år er datoen den 11. september, så der kan i godt sætte kryds i kalenderen, hvis vi så alle sammen inviterer naboer, børn, børnebørn og hvem vi ellers kender en tur ud i den fantastiske natur, der er langs vores fine å, kan det måske give et par medlemmer til foreningen, som jo nok er vores indgang til at bruge tid og kræfter på at være med.
 
Skarv. Som alle jo ved, er skarv et stort problem for fiskerne i Ringkøbing Fjord og vandløbene omkring fjorden, og således også i Hover Å. Hen på sommeren havde vi set et par skarv der tilsyneladende holdt til i området neden for Hover Kirke. Det fik os til at skrive en ansøgning om tilladelse til regulering af skarven. Jeg sendte ansøgningen per mail søndag aften og da jeg åbnede mailboksen næste formiddag var tilladelsen der. Så sig ikke at det offentlige er langsom i sagsbehandlingen. Vi fik en tilladelse til at måtte bortreguler 30 stk. skarv i hele Hover Å. Jeg har så været ude ved de forskellige jagtsammenslutninger langs åen med tilladelser, så stor set hele åen er dækket. Spændende bliver det, når jeg skal ud og samle resultaterne sammen, som skal indberettes til NaturStyrelsen, om der er blevet skudt nogle eller skudt efter nogle, så de er skræmt væk. Vi vil meget gerne i bestyrelsen, at i giver os besked hvis i oplever skarv i åen, så vi kan gøre nogle tiltag for at få dem fjernet, de fisker jo hver dag hele året, så det er nogle dyre gæster at have på besøg.
 
El-fiskeriet. I foråret blev der foretaget en el-fiske undersøgelse i Hover Å, man ville undersøge om efterårets store udslip havde gjort noget skade på åens bestand af yngel. Det så det ikke ud til, der var stadig meget yngel på bankerne, og heldigvis for det. I august måned skulle der så el-fiskes til den nye plan for Hover Å. 5 dage hvor alle sideløb og nogle enkelte stationer i hovedløbet skulle undersøges for mængden af ørredyngel. Som jeg husker det, var der meget yngel på stort set alle pladser, og i hovedløbet var der også meget lakseyngel i rigtig fin størrelse og foderstand. De nøjagtige tal får vi først hen på sommeren, så det må i vente med at høre om til næste år, eller måske på vores hjemmeside, som jeg håber i sommetider er inde at besøge. Som en del af samarbejdet, havde vi folk med fra Videbæk foreningen, til at hjælpe med fiskeriet, ikke fordi vi ikke selv kunne skaffe folk nok, det er ikke noget problem, jeg får aldrig nej når jeg spørger, og tak for det, men fordi nogle vandløb ligger hvor Videbækforeningen har fiskevand er det naturlig, at de også deltager.
 
Udsætning og vandpleje. Der bliver ikke længere udsat fisk i Hover Å, for selv om udsætningsplanerne foreslår udsætning af yngel eller større fisk, kan vi ikke få nogle. For vandløb der løber i Ringkøbing Fjord gælder, at kun fisk med de rigtige gener må udsættes i vandløbene. Da det kun er DCV, der må elfiske og opdrætte ørreder, og de vil ikke, der er ingen penge at tjene på ørredopdræt, så derfor ingen fisk til Hover Å. Jeg tog derfor en snak med Peter Geerts oppe hos DTU i Silkeborg, Det er ham der bestemmer og bevilger penge til alt udsætninger og vandløbsforbedringer, han syntes også det var noget mærkeligt noget, men det var ikke noget han kunne gøre noget ved. Jeg forsøgte så at få han til at bevilge alle de kroner, der var afsat til udsætninger i Hover Å, udbetalt til vandløbsforbedringer. Det kunne ikke lade sig gøre kun de få kroner der var afsat til såkaldte ”store” kunne udbetales, ca. 6.000,00 kr. det er jo ikke ret meget, men lidt grus kan vi vel få. Til gengæld måtte vi bruge beløbet til ”store” der er afsat til de andre vandløb som vi står for, hvor meget det er, ved jeg ikke, men sikkert ikke mange kroner (600 fisk a` 2,50). Vi vil her i 2016 ligge rigtig meget pres på Teknik og Miljø for at få dem til at lave nogle af de forbedringer der bliver foreslået i de nye vandplaner fra DTU, og vi vil ikke vente til planerne kommer på skrift, vi begynder med det samme. Vi kunne rigtig godt tænke os, at der kom gang i forbedringer af Røjkum-Kildsig Bæk, det er et af de allerbedste tilløb i hele systemet, med en rigtig god vandføring hele året, så den prioterer vi rigtig højt.
 
Junior. For første gang i mange år havde vi en junior med på DSFs juniorleder kursus. Magnus sagde med det samme ja til at deltage, da vi tilbød ham at komme med. Magnus møder op hver onsdag og deltager i snakken og fluebindingen. Det er rigtig dejligt med et ungt medlem som har lyst til at være sammen med vi andre lidt ældre. Vi kunne rigtig godt tænke os at der var flere der juniorer der havde lyst til fiskeriet, vi skulle jo gerne have nogle afløsere når vi ikke magter det længere. Så kender i nogle, der har alderen til at være junior i vores forening, så tag dem i hånden og kom med dem, det kunne være rigtig dejligt om vi kunne få en god juniorafdeling igen.
 
DSF. Vi er jo en del af Danmarks Sportsfiskerforbund og har i den forbindelse været til et par møder, om emnet ”Ny Strategi” Det har været gode møder hvor forbundsbestyrelsen har fået nogle indspark til hvad der skal ske og hvad foreningerne vil være med til. Det er der så kommet et skrift ud af som skal diskuteres på den kommende kongres til foråret, og vedtages i den form man så kan blive enig om. Et er i hvert fald helt sikkert, noget skal der ske ellers forsvinder forbundet, og dermed også den politiske indflydelse, vi lystfiskere har, på blandt andet de mange vandplaner der laves rundt i hele landet. Lad os få en snak om hvad i mener der skal gøres, for at medlemstallet i DSF igen kan komme op på et antal, så vi kan få endnu mere indflydelse på, hvad politikerne vedtager. Jeg vil meget gerne høre jeres meninger og forslag, så jeg ved noget om hvad vores medlemmer mener, når jeg skal stemme på kongressen.
 
Hjemmeside. Vi har jo en hjemmeside, som alle moderne foreninger, i stedet for et lille klubblad. Det er jo en rigtig god, nem og samtidig billig form for kommunikation ud til vore medlemmer, men skal det være et levende og spændende medie kræver det to ting, en weebmaster der kan det og nogle medlemmer der vil det. Det første har vi, Finn kan det og gør det rigtig godt, men jeg kunne godt tænke mig, at nogle flere medlemmer kom med nogle oplevelser, idéer, forslag og meninger, så det blev mere spændende at lukke siden op og se om der var kommet noget nyt. Det kunne måske få nogle til at melde sig ind, fordi her er en forening, hvor der sker noget.
 
Foreningsture. Vi har jo hvert år nogle få foreningsture, det er alle kystture, men desværre er der ikke mange ud over bestyrelsen, der tilmelder sig turene, det syntes vi er lidt ærgerligt, for det er hyggelige ture og vi finder altid nogle fisk. Tror I der vil være større tilslutning, hvis vi genopliver nogle af de gamle ture, jeg tænker på havture med kutter, ture med overnatning - kunne være Langeland, Fyn, Møn, Sverige eller måske noget helt andet, kom med nogle bud. Vi vil gerne noget mere foreningsliv. Vi har jo også vores klubaftener, som er hver onsdag aften kl. 19,00 fra nu af, og frem til fiskeriet i åen begynder.
 
Fiskeriet. Har fiskeriet i åen været godt eller skidt, det findes der nok mange forskellige svar på. Jeg personligt syntes det har været godt, og når jeg ser på de fangstrapporter, der er kommet ind (ca. 20) kan jeg se, at mange følger vores opfordring, om genudsætning af bækørreden. Det er rigtig godt, for jeg mener stadig, det er vejen frem for noget godt fiskeri i Hover Å. Men hvor er laksen blevet af? Ikke en eneste laks er blevet indrappoteret. Jeg er sikker på, de er derude, vi så tidlig på efteråret nogle meget store gydegruber, som må stamme fra laksen. Vi har nok bare ikke været dygtige, eller heldige nok, til at få dem på krogen.
 
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet til den øvrige bestyrelse og til de der har hjulpet os i året der er gået: Tak skal I have!
 
Knæk og Bræk i det nye år.
 
 
ros logo
03.12.2015
 
Klubaftenens fluer - til inspiration?
 
Lidt visuelle indtryk fra de seneste klubaftener ved fluestikket. Det er fortsat kystfluer til små og store sølvskællede fedtfinner, der er i fokus. NB: Klubaften-sæsonen er slut for i år - der er igen mulighed for at komme i godt, kreativt selskab onsdag d. 20.01.2015.
 
zonker 
Mønstret d. 26.11. var en zonker-variant, Sørensen havde medbragt:
 
børsteorm
I går - d. 2.12. - var det en børsteorms-variant der blev kreeret af aftenens deltagere.
 
binder
Dyb koncentration ... 
 
børsteorm XL
En lidt længere variant ... 
 
junior binder
Junior kan også! 
 
 
Fotos © 2up & Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
22.11.2015
 
ROS-junior på DSF-kursus!
 
Vi har været så heldige, at en af vores juniorer har haft lyst til at deltage i Fiske 1 - Danmarks Sportsfiskerforbunds Juniorlederkursus. Webredaktøren har modtaget denne følgende beretning fra Magnus - fra kurset på Aalestrup Naturefterskole.
 
Tak til Magnus for det tilsendte - og storskællet tillykke med de fine fedtfinner!
 
juniorlederkursus
"Det er fælles rummet, hvor man mødes og snakker eller spiller bordfodbold, pool eller bordtennis".
 
juniorlederkursus
"Grejfremstilling. Der kan man lave wobler, spinner, blink eller gennemløber. Et af klasseværelserne på Aalestrup Naturefterskole".
 
juniorlederkursus
"Ja, det er en af gangene til værelserne"
 
juniorlederkursus
"Man er også i put and take efter næsten alle slags ørreder. Put and take konkurrencen er kun for Fiske 1 og Fiske 3".
 
 
 
juniorlederkursus
 "Det er så Mariager fjord. Havørred 51 cm taget på en "Brendas mor" - genudsat".
 
juniorlederkursus
"Trend å. Havørred 46 cm taget på en Skjern Fancy". 
 
"Der er også meget andet sjov at lave, men det må I selv komme hen og opleve. Man får mange fiskevenner!"
 
Mange hilsner Magnus Hensgen Kjær
 
 
Fotos © Magnus
 
  
ros logo
 
 
18.11.2015
 
Klubaften med fluebinding - også noget for dig?
 
Som tidligere skrevet er inde-hyggen i ROS startet op - hver onsdag-aften i klublokalet - der er lige nu fokus på fluer til kystfiskeriet!
 
klubaften
 
hindsholm-fluen
 Aftenens mønster d. 18.11 ... Hindsholm-fluen
 
Fotos © 2up
 
ros logo
03.11.2015
 
Årets 3. ROS-tur til kysten!
 
ROS inviterede igen på en fælles tur til den salten bølge! Der er indkommet følgende opfølgning - mange tak for det!
 
"Her er en beretning fra vores foreningstur d. 1. november. Vi var 6 mand, som kørte fra Ringkøbing søndag morgen med kurs mod Mariager Fjord.
 
ros på kyst-tur
 
kyst1
 
Vejret var fint, diset til at begynde med, senere kom solen på en kort visit - ellers var det overskyet det meste af dagen. Blæsten var let, tiltagende hen på eftermiddagen.
 
kyst2
 
Vi fiskede til omkring kl. 17:00. Det var en dejlig tur med både fasaner, isfugl og odder.
 
kyst3
 
Naturen males langsomt men sikkert i efterårets farver.
 
ros efterår 2
 
Dagens resultat var 9 fisk i hånden, et par tabte og en del forsigtige nap".
 
kyst4
 
2up.
 
Fotos © 2up og Kaj Børge Simonsen
 
 
logo ros
 
 01.11.2015
 
Ude-sæsonen slut - inde-sæsonen starter!
 
Hover Å er lukket for i år! Husk at indsende fangstrapport - alle fangster har interesse for vores arbejde med at skabe optimale forhold for åen og de skællede indbyggere i den! Klik dig her til et eksemplar af fangstrapporten som pdf-fil lige her! Indsendes inden 01.12.2015.
 
Onsdag d. 04.11.2015 kl. 19:00 starter til gengæld de hyggelige klubaftener i klublokalet! Fluebinding, knivbygning, reperation af grej? Kom og vær med - om ikke andet for at høre - eller fortælle - en god røverhistorie! 
 
Vi mødes i klublokalerne (hos firmaet Gert S. Andersen A/S, Birkmosevej 17, Ringkøbing).
 
 
 
logo ros
 
 
09.10.2015
 
Fangstrapport: Tid til en herlig slutspurt derude?
 
En tilpas glad mail fra Dan ramte redaktionen - mon ikke den kunne tages som en opfordring til at komme til Hover Å inden sæsonen slutter? Tillykke med den gode havørred til Dan!
 
"Hej Webmaster! Skøn fisketur i godt efterårs vejr lørdag 3. oktober, hvor jeg havde satset på laks. Jeg gik helt alene ved åen, og undrede mig over, der ikke var andre, der ville ud, at nyde det gode vejr med en fiskestang i hånden.
 
Der var nu ingen laks, der lod sig friste, men derimod en havørred på 50 cm. og en regnbueørred".
 
Venlig hilsen Dan Pallesen
 
Havøred fra Hover Å
 Foto © Dan Pallesen
 
 
logo ros
24.09.2015
 
Fangstrapport: Ude med tørfluen igen - formanden på tur:
 
"Efter at have fluekastet på græs hele dagen ved Naturens Dag ved Ølstoftelejren måtte jeg ud til åen - med en lille tørflue str. 18 på forfanget. Det gav blandt flere fisk disse to fine fisk ..."
 
Tak til Kaj Børge for de hurtige og livlige skud fra hoften ... så de gode fedtfinner kunne sættes forsigtigt ud i åen igen!
 
stalling
 
bækørred
 
Fotos © Kaj Børge Simonsen
 
 
ros logo
24.09.2015
 
El-fiskeri i Hover Å
 
Det var i sensommeren blevet tid til en "temperaturmåling" på åen og dens skællede beboere - både i de små tilløb og i åens øvre løb. Og der var godt nyt! Der blev noteret masser af yngel - både af ørred og laks. 
 
el-fiskeri
 Vi har en plan!
 
elfiskeri
 1 års-yngel måles og noteres.
elfiskeri
Tæt bevoksning giver gode opvækstvilkår - og svedige arbejdsforhold! 
 
elfiskeri
Lidt større fedtfinner noteres ... 
 
elfiskeri
Bedre arbejdsforhold - og stadig fisk! 
 
elfiskeri
 Selv ude i vildnisset kan man møde et kærligt publikum!
 
Fotos © Kaj Børge Simonsen 
 
ros-logo
07.09.2015
 
OBS! GRØDESKÆRING!
 
Planlægger du en tur til åen en af de næste dage? Vær opmærksom på, at der er observeret grødeskæringsaktivitet ved Hover Å.
 
 
ros
 
 
07.09.2015
 
ROS deltager ved Naturens Dag!
 
naturens dag
 
ros
12.08.2015
 
Nye fangster til nyt medlem!
 
Webredaktøren har fået mail fra vores nye medlem, Rasmus. Storskællet tak for tekst og fotos!
 
"Som nyt medlem skulle jeg lige prøve tørfluerne i Zone 2. Aftenen bød på 2 bækker og 5 stallinger - alle fisk blev selvfølgelig genudsat.
 
Bedst som jeg fiskede var der et kæmpe plask og en tyk bule som kom opstrøms... en odder så det ud til. Jeg nåede at filme den - det er desværre kun i starten den er med. Det kan have været en mink - men hovedet så umiskendeligt ud som en odder.
 
Så alt i alt en super aften ved åen ..."
 
Mange hilsner Rasmus
 
bækørred
 
stalling
 Fotos © Rasmus Pommer
 
 
logo ros
12.07.2015
 
Gode fangster på tørflue - igen!
 
Frisk rapport med flotte fedtfinner fra 2up - mange tak for tekst og foto.
 
"Jeg har været et par ture ved åen med tørflue et par gange, her hvor vejret artede sig, senest her til morgen. Da jeg kom ned til åen og så jeg straks en stor bule i vandet. Stor fisk! var det første jeg tænkte ... men det viste sig desværre at være en skarv på jagt.
 
Jeg gik derefter og fiskede et par timer og havde kontakt til en del fisk, men ikke alle blev hængende. Det er en fed fornemmelse, når en stor bækørred eller stalling snupper fluen.
 
stalling
 
Jo vi har sandelig en fin lille å som vi skal værne om. Dagen oplevelse blev til 12 fisk på land og et utal af fejlhug. 7 stallinger 3 bækker 2 små regnbuer.
 
bækørred
 
Alle blev nænsomt genudsat (et par stykker dog først efter en “selfi”) - på nær regnbuerne de kom med hjem til katten".
 
stalling 2
 Fotos © 2up
 
2up
 
ros logo
06.07.2015
 
Vindblæste ørreder fra åen ...
 
Webredaktøren har endeligt selv været ude ved vores herlige å:
 
"Jeg havde egentligt tænkt mig at genintroducere min støvede flustang - og rustne kasteteknik - til å-fiskeriet i hjemme-åen. Men de dersens 10-12 sekundmeter skærpede lysten til at afsøge de dybe høller under brinkerne med store, tykke orm i stedet!
 
Vandstanden var også ganske høj efter flere omgange "efterårsregn" - så der blev altså rigget op med lille prop og stor krog med nedklemt modhage - vi skal jo huske at passe på vores mindre fedtfinner og deres grådige hug efter den naturlige agn! Og jeg skal love for, at de små fedtfinner blev fodret! De store orm blev halebidt og suttet, så det var en lyst! Et par 17-20 cm fisk blev hængende - flotte fisk! 
 
Sidste drev på Zone 2 ... jeg havde først på turen haft kort øjen- og krog-kontakt til en formodet "grill-fisk" (regnbueørred på 30-35 cm) under nogle udhængede rødder m. grødegardin. Inden skifte til Zone 1 prøvede jeg igen samme plads. Pludselige kastevinde gjorde det besværligt at få kastet rigget over i den lomme, hvor det "perfekte" drev kunne starte. Men 5. kast lykkedes. Jeg kunne se den store orm glide ind i skyggen - med den lille prop hoppende stilfærdigt efter i overladen. Og bum - en dejlig omkring-lige-under-målet bækørred kunne fightes, afkroges og fotograferes inden den blev sluppet ud i strømmen igen. På gensyn når flustangen måske skal luftes ... en ganske vindstille sommeraften inden længe?"
 
Bækørred fra Hover Å
Foto © Finn B. Pedersen 
 
 
ros logo
01.07.2015

Fluefangede sommer-fedtfinner!

Webredaktøren har modtaget følgende hilsen fra Jens - tak for den lille historie - og det herlige foto!

Fredag eftermiddag brugte jeg et par timer ved åen, mens den lille sov til middag. Det resulterede i en lille stalling og en lidt mindre bækørred - begge nænsomt genudsat. Og en regnbueørred, der kom susende på tværs af strømmen for at få fat på nymphen for enden af forfanget. Desværre blev den kun på et par sekunder.
 
Efter 20 minutter prøvede jeg igen med en lille svungen flue - i 2. kast tog den fluen og efter en kort fight kunne jeg lande en regnbueørred på 1020 gram fordelt over 49 cm”.
 
jens ros regnbueørred
Foto © Jens

Knæk og Bræk
Jens
 
ros logo
08.06.2015 
 
Oprydning på Zone 3 - ekstra fiskbare meter til de gode sommeraftener!
 
Et lille effektivt arbejdshold havde sat det lokale revl og krat stævne derude på Hover Å's Zone 3! Der skulle igen skabes lettere tilgængelige fiskepladser for ROS-medlemmerne.
 
ros skilt
De gode anstrengelser startede der, hvor vores zone slutter! 
 
oprydning 1
Der holdes til at starte med god sikkerhedsafstand til ROS-formandens store armbevægelser!
 
oprydning 2
Men efterhånden som hybenroser og brombærkrat faldt for Kaj Børges klinge måtte der tages fat.
 
oprydning 3
Fysisk arbejde! Man kan se på det i timevis ...
 
oprydning4
Og hvis formanden ikke blev væk i krattet ... så finder I ham nu derude ved åen med tørfluestangen!
 
 Fotos © 2up
 
 
ros logo
29.05.2015
 
En lille ”farvestrålende” fangstrapport fra Carsten!
 
Carsten har haft sin ven Thomas med ved Hover Å – efter at han havde været undervejs derude sammen med ROS-formanden, Kaj Børge.
 
Her lige lidt glade sætninger fra den beretning Carsten har sendt som hilsen til Kaj Børge – med temaet ”Stor succes”:
 
”Jeg vedlægger lige et billede af den ørred jeg så, da vi var ude sammen. Min ven, Thomas, fangede den sgu!!! Og kors, hvor var den flot! Jeg tror aldrig, jeg har set så flot en vild bækørred i Danmark. Skønne farver + pletter. Den røg nænsomt ud igen (vi fiskede med modhagefri kroge).
 
bækørred
 Foto © Carsten Møller
 
Det var en flot farvet han fisk på omkring 41cm, som han fik på en 4 g spinner (den var kun kroget med den ene krog af tre-krogen ... det var heldigt). I alt fik vi 6 ørreder og 2 stallinger (alle udsatte igen). Junior fangede desværre ikke noget …”
 
Stor tak til Carsten for ord og billeder – og for at fiske med omtanke I forhold til vores bestand af vildfisk I åen – det er jo også en investering I mange kommende fisketure!
 
 
ros logo
16.05.2015
 
Webredaktøren har modtaget beretningen fra ROS' 2. fælles kysttur 2015:
 
 
Vi var desværre kun 4 tilmeldte til vores årlige hornfisketur, men så kunne vi være i en bil!
 
Turen gik denne gang til Mariager fjord. Vi kørte fra Ringkøbing ca. kl 13 i regn og blæst, og håbede at det ville være bedre på øst kysten. Men nej, det regnede i stride strømme og blæste en halv pelikan.
 
Det lykkedes at finde en hjørne af fjorden, hvor vi havde vinden delvis i ryggen. Eftermiddagen gik med at prøve at fange hornfisk. Selv om der var mange og de huggede livligt, lykkedes det kun at få et par enklte i hånden - de er godt nok ikke nemme at kroge.
 
vandet
 Der jages ... ved Mariager Fjord - Foto © 2up
 
Til aften kørte vi til Vive havn, hvor vi tændte grillen og fik et par ristede pølser og en kold øl. Mens vi sad og spiste klarede det op med solskin og tørvejr - det blæste dog stadig. Ved ca. 19:30 tiden begyndte vi igen at fiske, denne gang dog efter havørreder. Men det var der ingen der havde fortalt hornfiskene - de var over alt og huggede gang på gang, men igen var de ikke til at kroge.
 
Da vi kom lidt længere hen på aftenen, begyndte ørrederne at indfinde sig. Vi blev ved med at fiske til ca kl 22:30, hvorefter vi mødtes ved bilen og riggede af.
 
formanden
 Formanden - nu med horn(fisk) - Foto © 2up
 
Det var en dejlig dag hvor alle mand mærkede fisk. Total blev det til 7 ørreder - hvoraf de to største på 46 cm og 47 cm kom med hjem. Det blev til 16 stk. hornfisk i hånden, de 4 største kom med hjem.
 
2up.
logo ROS
11.04.2015
 
ROS-medlemmer ude med snøren! Webredaktøren har modtaget:
 
Fangst 1 - Charlotte fortæller:
 
"Kunne lige nå et par timers fiskeri mens familien sov deres skønhedssøvn. 
Var på pladsen kl. 6 og solen var ved at stå op. Fantastisk solopgang og fuldmånen bagved. Ænderne fløj over vandet og himlen var skyfri. 

 
solopgang
 
Jeg havde fisket en halv times tid, da jeg atter hang fast i det pokkers grøde. Hiver blinket til mig og ser en kæmpe ring i vandet. Wauu, det var en fisk. Skynder mig at kaste en 10 meter ud igen og bum der sad den. Den tager line et par gange og ruller rundt. Nogle gange så den lille ud og andre gange så den bare stor ud. Efter en rigtig god kamp fik jeg den så tæt på land Og i det samme kom der en bølge og lagde den på land.
 
havørred1
 
Hold da op den var større en jeg lige regnede med. Kroppen var fyldt med adrenalin. Fed oplevelse. En drøm gik i opfyldelse. 
Tusind tak til fotografen fra Grejbiksen. Det var lige prikken over i'et at få sådan nogle fotos med hjem".
 
havørred2
 Fotos © Charlotte S.
 
Storskællet tillykke til Charlotte med den flotte fedtfinne - 72 cm og 4.38 kg - sølvblank med løse skæl fra Djurslands kyst.
 
Fangst 2 - 2up beretter fra Hover Å:
 
"Var en tur i åen i mandags for at nyde det gode vejr og for at se om der skulle være et par stykker af der gamle regnbuer fra i sidste år tilbage. Gik og fiskede dybt i høllerne, men fandt ingen eller også var fluen forkert. Fangede nogle små bækkere og en utrolig flot stalling. Så stalling-fiskeri er ikke kun små stænger og tynde forfang. Den her blev fanget på en 0,26 forfang og en hedeflue - str. 6 laksekrog".
 
stalling3
 Foto © 2up
 
 
logo
Hoveraa.dk