Aktuelt fra ROS

Store & små nyheder til medlemmerne - og en fangstrapport i ny & næ! Har du en oplevelse fra vores fiskevand du vil dele med os? Mail blot til webredaktøren (pausefiskeren@webspeed.dk)!
 
 
 
 
 
23.05.2016
 
Kysttur 2 med ROS - Fluer over Mariager Fjord
 
Hermed en beretning fra weekendens foreningstur til det nordøstjyske - 7 gæve ROS-profiler på jagt efter hornfisken og fjordørreden! Og sikken en arena vi skulle på opdagelse i ... Mariager Fjords frodighed strålede selv i det periodiske bygevejr, vi blev mødt af ved ankomsten!
 
Eftermiddagen skulle bruges på de lange sølvpile med næb - og mon ikke de tykke fjordørreder kunne kroges hen under aften?
 
kysttur2
 Katbjerg Odde ... Danmark er sgu' et dejligt land! Men hvor var hornfisken?
 
 kysttur2
Ved madpakketid var det IKKE hornfiskene, der spredte store smil! Magnus og John Edgar havde gyldne fjordørreder på slæb tilbage til aftensamlingen! 43 og 51 cm målte de gode madfisk. 
 
kysttur2
 John Edgars fine ørred ... den lader vi lige stå et øjeblik! Herligt!
 
 
kysttur2
Samling og røverhistorier fra første del af jagten! Fortællingerne om fluefiskernes kontakter med en del ørreder - og selvfølgelig de 2 hjemtagne fisk - overbeviste også webredaktøren om, at fluegrejet måtte testes!
 
 
kysttur2
2up's råd til den utrænede kystfluefisker: Hvis du bliver træt og anspændt i håndled og underarm - sæt blot stangens endestykke i ærmet på fiskejakken! Og pludselig kunne webredaktøren kaste meget mere stabilt og en lillebitte smule længere! 
 
 
kysttur2
Nogle steder er det bare så smukt, at man (næsten) ikke behøver at fiske ... 
 
 
kysttur2
I skumringen kom belønningen: Den tilpas udholdende webredaktør landede sin første fluefangede fisk fra kysten!  
 
 
kysttur2
 2 cm fra at være madfisk - men den velnærede fjordørred fortjente under alle omstændigheder friheden! Selskabet havde kontakt til 9-10 ørreder - 5-6 "i hånden" til afkrogning og 2 fisk med hjem! Magnus havde også landet et par hornfisk - men de fik lov til at svømme videre i den dejlige fjord!
 
 
 Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
19.04.2016
 
Nyt fra turudvalget: Tilmeldingen til fladfisketuren er skudt i gang!
 
Opslag - fladfisketuren 2016
 
Se evt. andre foreningers beretninger fra ture med M/S Fie ved at følge disse links:
 
 
 
M/S Fie bruges flittigt af andre sports- og lystfiskerforeninger i Danmark - herunder Varde Sportsfiskerforening og Ullerslev Lystfiskerklub.
 
 
 
ros-logo
14.04.2016
 
Idyl - og drama? - på en forårsaften ved Hover Å!
 
Fangstrapport fra formanden ... inkl. mystik og vragdele ... 
 
"Jeg var på en hurtig aftentur til Hover Å, hvor jeg håbede på, at det lune vejr havde sat gang i lidt klækninger, så tørfluerne kunne komme ud at flyve. Det viste sig desværre ikke at være tilfældet, så løsningen blev en klassisk vådflue, som vi bandt en af klubaftenerne i vinters, en Black Pennell, fisket som ophænger for en lille guldhoved nymfe. Det var en rigtig god løsning for ørrederne var vilde med ophængeren og stallingen foretrak nymfen". 
 
bækørred
 
"Dejligt at se at både ørreden og stallingen stadig findes i åen, på trods af de mange farer de udsættes for af odder og skarv!" (Alle fisk genudsat).
 
stalling
 
"Jeg fik en større overraskelse, da jeg rundede et sving. Noget for åen fremmed lå halvvejs ude i åen, ved nærmere eftersyn viste det sig at være en for- eller bagskærm med nummerplade fra en bil. Efter et billede blev skærmen fjernet fra åen og jeg fiskede videre, parat til flere oplevelser på en helt fantastisk forsommer aften".
 
bagskaerm
 
"Ps. Jeg fandt ikke mere af bilen eller chaufføren!"
 
Kaj Børge
 
Fotos © Kaj Børge Simonsen
 
ros-logo
 
27.03.2016
 
Nyt fra turudvalget: Kuttertur på Langelandsbæltet!
 
Fladfisketur 2016
 
På generalforsamlingen blev der ønsket tilbud om nye oplevelser - gerne med kutter og saltvandssprøjt! Tur-udvalget er derfor ved at tegne de sidste streger på et tilbud til medlemmerne i ROS - en tur fra Spodsbjerg med M/S Fie ud på den salten bølge på Langelandsbæltet! 
 
Vær beredt derude - I kan snart læse mere om jagten på de flade - september/oktober er højsæson for de gode flade - skrubber, isinger og rødspætter - og det er ikke usædvanligt, at der landes fisk op omkring kiloet! Fin fight på det rette grej - og så er der jo lidt til persillesovsen i efteråret!
 
 
ros-logo
27.03.2016
 
Vedligehold af spange!
 
2up har været ude og gøre alle os der fisker opstrøms Heebro en tjeneste af de mere skridsikre! Hønsenet på spangene - så kan man komme sikkert på ekspedition efter vores fedtfinner!
 
spang1
 
spang2
 
 Fotos © 2up
 
ros-logo
06.03.2016
 
Kysttur 1 - foreningstur til Limfjorden
 
Årets første fællestur gik til Limfjorden og Jegindø. 5 fluefiskere, en spinnefisker og så ham webredaktøren, der egentlig gerne vil prøve det dersens fluefiskeri fra kysten - men som alligevel tager spinnegrejet med!
 
rostur16-1
ROS-profilerne er ved at være klar til at udfordre vind, vejr ... og Limfjordens sølvblanke fedtfinner!
 
rostur16-2
En tyk tåge fulgte os ud på Jegindø Tap på jagten efter havørreden. Formiddagen bød på 4 kontakter til de 2 fluefiskere Jens og Kaj Børge - men endnu ingen fisk i hånden. Fiskene blev ellers skudt til mellem 25 og 50 cm - vi lystfiskere elsker at holde håbet i live!
 
kyst1
Gråt i gråt - vi havde da vist brug for en lysstråle af håb?
kysttur1
Samling - madpakker og erfaringsudveksling i godt selskab!
 
rostur16-3
Genialt! Charlottes Gullash-suppe gjorde underværker i pausen. Godt med varme og energi til eftermiddagens fortsatte togt! Mange tak for mad!
 
rostur16-4
Energien var også nødvendig! Webredaktøren - nu med spinnegrejet - tog turen ud til Tappen og næsten tilbage til parkeringspladsen igen. Der blev kastet og kastet. Og efter en tissepause, en Snickers og skift til det lille blink Pilspidsen gik turen igen mod Tappen. Og lige der, hvor spin, spin-stop, ryk næsten bliver meditation ... hug! Første havørred fra Limfjorden til webredaktøren!
 
  Fotos © 2up & Finn B. Pedersen
 
ros logo
05.03.2016
 
2. sidste klubaften - vinteren 2015-2016
 
Da der desværre ikke er det store at berette fra premieren på Zone 2 + 3 i tirsdags vælges her blot at præsentere fluerne fra onsdagens klubaften, hvor der blev bundet lidt godt og blandet - på enkeltkrog, dobbeltkrog og på rør (Navnene på fluerne blæste lidt rundt i den hyggelige stemning ... så webredaktøren håber på tilgivelse for manglende navngivning!).
 
Sidste chance for at være med i denne vintersæson i klubhuset er på onsdag d. 9. marts.
 
ros fluebinding1
 
ros fluebinding2
 
ros fluebinding3
 
ros fluebinding4
 Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
15.02.2016
 
Zone 1 - En stille premiere 2016?
 
Har du haft succes med stangsvingeriet ude ved hovedvejen eller ved Heebro? Fangstrapporter modtages gerne her på siden!
 
Webredaktøren har været afsted et par gange - med et enkelt kort hug som dramatisk højdepunkt! Ellers er det vist mest 2up, der har mærket liv derude: En sølvblank, men tynd ørred tog fluen - den fik dog hurtigt friheden igen. Derudover forlyder rygtet, at han på premieren også mærkede liv under vandet - da hans waders var utætte i skridtet! Det har vi desværre - eller heldigvis? - ikke billed-dokumentar fra!
 
hover å 2016
Foto © Finn B. Pedersen
 
 
 
Ugens flue - uge 6
 
Fluebinderiet fortsætter lidt endnu - på klubaftenerne om onsdagen. I onsdags blev der tryllet med fjer, kroge og bindetråd til denne norske skønhed til de tidlige laks ... "Den Vanlige". Velegnet til perioder, hvor vandet er højt og grumset.
 
ros flue den vanlige
 
 
Det blev faktisk til en del på denne klubaften! Må forårets laks sætte pris på - og kæberne i - dem!
 
ros flue den vanlige 2
 
Fotos © 2up 
 
 
 
ros logo
 
 
18.01.2016
 
Referat fra generalforsamlingen d.13. januar 2016 afholdt i klublokalerne.
 
1. Valg af dirigent.
John Edgar Hansen blev valgt.
 
2. Formandens beretning.
Formanden berettede om året 2015 (se herunder). Efter et par spørgsmål blev beretningen godkendt.
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Svend fremlagde regnskabet for 2015 og oplyste om kontingentstigning i 2016: 775,- kr. for seniorer, 1100,- kr. for familier og 400,- kr. for juniorer. Svarede på spørgsmål, og efterfølgende blev regnskabet godkendt.
 
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
 
5. Valg af bestyrelse.
På valg var Kaj Børge Simonsen, John Thorup og Finn B. Pedersen. som alle modtog genvalg.
Valg af suppleant: På valg var Per Fredskild, som modtog genvalg.
 
6. Valg af revisor.
Ikke på valg i år.
 
7. Udvalgsposter.
Ingen.
 
8. Eventuelt.
Kåring af årets fisk. Det blev Dan Pallesen fra Esbjerg med en havørred på 52 cm. og 1,8 kg.
Snak om gydebanker i åen.
Snak om vores foreningsture til kysten.
Snak om evt. at genoplive vores weekendture.
Snak om havture efter torsk evt. Det Gule Rev. og ellers fiskeri generelt.
Kaj Børge opfordrede til spørgsmål, som han kunne tage med på den kommende kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Derefter afsluttede John Edgar Hansen generalforsamlingen.
 
 
ros logo
18.01.2016
 
Beretning 2015 v. formand Kaj Børge Simonsen (Generalforsamlingen 2016)
 
2015 har været et helt almindeligt år, og tak for det! Vi har været fri for store udslip, vi har været fri for problemer med lodsejere, der ikke ville have os på deres jord, så det har været et roligt år.
 
Det har ikke betydet, at der ikke har været noget at se til! Jeg kan nævne nogle af de ting, vi får tiden til at gå med: Nye udsætningsplaner, skarv, hjemmeside, DSF, rydning langs åen, gydebanker, "Projekt Spangen", Naturens Dag. Så der har været nok at lave for hele bestyrelsen og det fungerer rigtig godt, og når vi har brug for flere hænder er det heller ikke svært at finde nogle der siger ja.
 
Projekt Spangen. Vi er jo med i det der hedder ”Projekt Spangen” et natur område ude ved broen over Von Å. Et projekt med shelters, anløbsbro og madpakkehus. Vores indskud 1000,00 kr. Tegninger sendes rundt under evt.
 
Naturens Dag. Vi blev inviteret til at deltage i Naturens Dag, som er en dag, der afholdes over hele landet samme dag og i 2015 var det den 13. september. Ølstoft lejren skulle være rammen omkring de forskellige aktiviteter. Vi var klar med fiskesæt, så vi kunne hjælpe, de der gerne ville prøve at fiske, Sommerlandet havde været så flink at stille deres søer gratis til rådighed, vi havde lavet kastebaner - både til spinnestang og fluekast, vi havde gjort klar til fluebinding inde i lejrbygningen. I den store bålhytte nede ved åen, var grillen tændt op, der var lavet trækfærge over den lille sø nede ved bålhytten, der var bueskydning, vandreture i skoven og langs åen, kano sejllads på åen, bygning af sivbåd, mulighed for at lave mad over bål, alt og alle var klar. Vi stod 7 mand og ventede på det store fremmøde, som desværre udeblev. Jeg vil ikke kalde det en fiasko, men en skuffelse at ikke flere havde lyst til at komme ud i den dejlige natur, vi har lige uden for døren. Vi har sagt ja til at være med i år igen, for noget nyt skal prøves mindst 3 gange inden man ved, om det er noget, der skal arbejdes videre med. I år er datoen den 11. september, så der kan i godt sætte kryds i kalenderen, hvis vi så alle sammen inviterer naboer, børn, børnebørn og hvem vi ellers kender en tur ud i den fantastiske natur, der er langs vores fine å, kan det måske give et par medlemmer til foreningen, som jo nok er vores indgang til at bruge tid og kræfter på at være med.
 
Skarv. Som alle jo ved, er skarv et stort problem for fiskerne i Ringkøbing Fjord og vandløbene omkring fjorden, og således også i Hover Å. Hen på sommeren havde vi set et par skarv der tilsyneladende holdt til i området neden for Hover Kirke. Det fik os til at skrive en ansøgning om tilladelse til regulering af skarven. Jeg sendte ansøgningen per mail søndag aften og da jeg åbnede mailboksen næste formiddag var tilladelsen der. Så sig ikke at det offentlige er langsom i sagsbehandlingen. Vi fik en tilladelse til at måtte bortreguler 30 stk. skarv i hele Hover Å. Jeg har så været ude ved de forskellige jagtsammenslutninger langs åen med tilladelser, så stor set hele åen er dækket. Spændende bliver det, når jeg skal ud og samle resultaterne sammen, som skal indberettes til NaturStyrelsen, om der er blevet skudt nogle eller skudt efter nogle, så de er skræmt væk. Vi vil meget gerne i bestyrelsen, at i giver os besked hvis i oplever skarv i åen, så vi kan gøre nogle tiltag for at få dem fjernet, de fisker jo hver dag hele året, så det er nogle dyre gæster at have på besøg.
 
El-fiskeriet. I foråret blev der foretaget en el-fiske undersøgelse i Hover Å, man ville undersøge om efterårets store udslip havde gjort noget skade på åens bestand af yngel. Det så det ikke ud til, der var stadig meget yngel på bankerne, og heldigvis for det. I august måned skulle der så el-fiskes til den nye plan for Hover Å. 5 dage hvor alle sideløb og nogle enkelte stationer i hovedløbet skulle undersøges for mængden af ørredyngel. Som jeg husker det, var der meget yngel på stort set alle pladser, og i hovedløbet var der også meget lakseyngel i rigtig fin størrelse og foderstand. De nøjagtige tal får vi først hen på sommeren, så det må i vente med at høre om til næste år, eller måske på vores hjemmeside, som jeg håber i sommetider er inde at besøge. Som en del af samarbejdet, havde vi folk med fra Videbæk foreningen, til at hjælpe med fiskeriet, ikke fordi vi ikke selv kunne skaffe folk nok, det er ikke noget problem, jeg får aldrig nej når jeg spørger, og tak for det, men fordi nogle vandløb ligger hvor Videbækforeningen har fiskevand er det naturlig, at de også deltager.
 
Udsætning og vandpleje. Der bliver ikke længere udsat fisk i Hover Å, for selv om udsætningsplanerne foreslår udsætning af yngel eller større fisk, kan vi ikke få nogle. For vandløb der løber i Ringkøbing Fjord gælder, at kun fisk med de rigtige gener må udsættes i vandløbene. Da det kun er DCV, der må elfiske og opdrætte ørreder, og de vil ikke, der er ingen penge at tjene på ørredopdræt, så derfor ingen fisk til Hover Å. Jeg tog derfor en snak med Peter Geerts oppe hos DTU i Silkeborg, Det er ham der bestemmer og bevilger penge til alt udsætninger og vandløbsforbedringer, han syntes også det var noget mærkeligt noget, men det var ikke noget han kunne gøre noget ved. Jeg forsøgte så at få han til at bevilge alle de kroner, der var afsat til udsætninger i Hover Å, udbetalt til vandløbsforbedringer. Det kunne ikke lade sig gøre kun de få kroner der var afsat til såkaldte ”store” kunne udbetales, ca. 6.000,00 kr. det er jo ikke ret meget, men lidt grus kan vi vel få. Til gengæld måtte vi bruge beløbet til ”store” der er afsat til de andre vandløb som vi står for, hvor meget det er, ved jeg ikke, men sikkert ikke mange kroner (600 fisk a` 2,50). Vi vil her i 2016 ligge rigtig meget pres på Teknik og Miljø for at få dem til at lave nogle af de forbedringer der bliver foreslået i de nye vandplaner fra DTU, og vi vil ikke vente til planerne kommer på skrift, vi begynder med det samme. Vi kunne rigtig godt tænke os, at der kom gang i forbedringer af Røjkum-Kildsig Bæk, det er et af de allerbedste tilløb i hele systemet, med en rigtig god vandføring hele året, så den prioterer vi rigtig højt.
 
Junior. For første gang i mange år havde vi en junior med på DSFs juniorleder kursus. Magnus sagde med det samme ja til at deltage, da vi tilbød ham at komme med. Magnus møder op hver onsdag og deltager i snakken og fluebindingen. Det er rigtig dejligt med et ungt medlem som har lyst til at være sammen med vi andre lidt ældre. Vi kunne rigtig godt tænke os at der var flere der juniorer der havde lyst til fiskeriet, vi skulle jo gerne have nogle afløsere når vi ikke magter det længere. Så kender i nogle, der har alderen til at være junior i vores forening, så tag dem i hånden og kom med dem, det kunne være rigtig dejligt om vi kunne få en god juniorafdeling igen.
 
DSF. Vi er jo en del af Danmarks Sportsfiskerforbund og har i den forbindelse været til et par møder, om emnet ”Ny Strategi” Det har været gode møder hvor forbundsbestyrelsen har fået nogle indspark til hvad der skal ske og hvad foreningerne vil være med til. Det er der så kommet et skrift ud af som skal diskuteres på den kommende kongres til foråret, og vedtages i den form man så kan blive enig om. Et er i hvert fald helt sikkert, noget skal der ske ellers forsvinder forbundet, og dermed også den politiske indflydelse, vi lystfiskere har, på blandt andet de mange vandplaner der laves rundt i hele landet. Lad os få en snak om hvad i mener der skal gøres, for at medlemstallet i DSF igen kan komme op på et antal, så vi kan få endnu mere indflydelse på, hvad politikerne vedtager. Jeg vil meget gerne høre jeres meninger og forslag, så jeg ved noget om hvad vores medlemmer mener, når jeg skal stemme på kongressen.
 
Hjemmeside. Vi har jo en hjemmeside, som alle moderne foreninger, i stedet for et lille klubblad. Det er jo en rigtig god, nem og samtidig billig form for kommunikation ud til vore medlemmer, men skal det være et levende og spændende medie kræver det to ting, en weebmaster der kan det og nogle medlemmer der vil det. Det første har vi, Finn kan det og gør det rigtig godt, men jeg kunne godt tænke mig, at nogle flere medlemmer kom med nogle oplevelser, idéer, forslag og meninger, så det blev mere spændende at lukke siden op og se om der var kommet noget nyt. Det kunne måske få nogle til at melde sig ind, fordi her er en forening, hvor der sker noget.
 
Foreningsture. Vi har jo hvert år nogle få foreningsture, det er alle kystture, men desværre er der ikke mange ud over bestyrelsen, der tilmelder sig turene, det syntes vi er lidt ærgerligt, for det er hyggelige ture og vi finder altid nogle fisk. Tror I der vil være større tilslutning, hvis vi genopliver nogle af de gamle ture, jeg tænker på havture med kutter, ture med overnatning - kunne være Langeland, Fyn, Møn, Sverige eller måske noget helt andet, kom med nogle bud. Vi vil gerne noget mere foreningsliv. Vi har jo også vores klubaftener, som er hver onsdag aften kl. 19,00 fra nu af, og frem til fiskeriet i åen begynder.
 
Fiskeriet. Har fiskeriet i åen været godt eller skidt, det findes der nok mange forskellige svar på. Jeg personligt syntes det har været godt, og når jeg ser på de fangstrapporter, der er kommet ind (ca. 20) kan jeg se, at mange følger vores opfordring, om genudsætning af bækørreden. Det er rigtig godt, for jeg mener stadig, det er vejen frem for noget godt fiskeri i Hover Å. Men hvor er laksen blevet af? Ikke en eneste laks er blevet indrappoteret. Jeg er sikker på, de er derude, vi så tidlig på efteråret nogle meget store gydegruber, som må stamme fra laksen. Vi har nok bare ikke været dygtige, eller heldige nok, til at få dem på krogen.
 
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet til den øvrige bestyrelse og til de der har hjulpet os i året der er gået: Tak skal I have!
 
Knæk og Bræk i det nye år.
 
 
ros logo
03.12.2015
 
Klubaftenens fluer - til inspiration?
 
Lidt visuelle indtryk fra de seneste klubaftener ved fluestikket. Det er fortsat kystfluer til små og store sølvskællede fedtfinner, der er i fokus. NB: Klubaften-sæsonen er slut for i år - der er igen mulighed for at komme i godt, kreativt selskab onsdag d. 20.01.2015.
 
zonker 
Mønstret d. 26.11. var en zonker-variant, Sørensen havde medbragt:
 
børsteorm
I går - d. 2.12. - var det en børsteorms-variant der blev kreeret af aftenens deltagere.
 
binder
Dyb koncentration ... 
 
børsteorm XL
En lidt længere variant ... 
 
junior binder
Junior kan også! 
 
 
Fotos © 2up & Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
22.11.2015
 
ROS-junior på DSF-kursus!
 
Vi har været så heldige, at en af vores juniorer har haft lyst til at deltage i Fiske 1 - Danmarks Sportsfiskerforbunds Juniorlederkursus. Webredaktøren har modtaget denne følgende beretning fra Magnus - fra kurset på Aalestrup Naturefterskole.
 
Tak til Magnus for det tilsendte - og storskællet tillykke med de fine fedtfinner!
 
juniorlederkursus
"Det er fælles rummet, hvor man mødes og snakker eller spiller bordfodbold, pool eller bordtennis".
 
juniorlederkursus
"Grejfremstilling. Der kan man lave wobler, spinner, blink eller gennemløber. Et af klasseværelserne på Aalestrup Naturefterskole".
 
juniorlederkursus
"Ja, det er en af gangene til værelserne"
 
juniorlederkursus
"Man er også i put and take efter næsten alle slags ørreder. Put and take konkurrencen er kun for Fiske 1 og Fiske 3".
 
 
 
juniorlederkursus
 "Det er så Mariager fjord. Havørred 51 cm taget på en "Brendas mor" - genudsat".
 
juniorlederkursus
"Trend å. Havørred 46 cm taget på en Skjern Fancy". 
 
"Der er også meget andet sjov at lave, men det må I selv komme hen og opleve. Man får mange fiskevenner!"
 
Mange hilsner Magnus Hensgen Kjær
 
 
Fotos © Magnus
 
  
ros logo
 
 
18.11.2015
 
Klubaften med fluebinding - også noget for dig?
 
Som tidligere skrevet er inde-hyggen i ROS startet op - hver onsdag-aften i klublokalet - der er lige nu fokus på fluer til kystfiskeriet!
 
klubaften
 
hindsholm-fluen
 Aftenens mønster d. 18.11 ... Hindsholm-fluen
 
Fotos © 2up
 
ros logo
03.11.2015
 
Årets 3. ROS-tur til kysten!
 
ROS inviterede igen på en fælles tur til den salten bølge! Der er indkommet følgende opfølgning - mange tak for det!
 
"Her er en beretning fra vores foreningstur d. 1. november. Vi var 6 mand, som kørte fra Ringkøbing søndag morgen med kurs mod Mariager Fjord.
 
ros på kyst-tur
 
kyst1
 
Vejret var fint, diset til at begynde med, senere kom solen på en kort visit - ellers var det overskyet det meste af dagen. Blæsten var let, tiltagende hen på eftermiddagen.
 
kyst2
 
Vi fiskede til omkring kl. 17:00. Det var en dejlig tur med både fasaner, isfugl og odder.
 
kyst3
 
Naturen males langsomt men sikkert i efterårets farver.
 
ros efterår 2
 
Dagens resultat var 9 fisk i hånden, et par tabte og en del forsigtige nap".
 
kyst4
 
2up.
 
Fotos © 2up og Kaj Børge Simonsen
 
 
logo ros
 
 01.11.2015
 
Ude-sæsonen slut - inde-sæsonen starter!
 
Hover Å er lukket for i år! Husk at indsende fangstrapport - alle fangster har interesse for vores arbejde med at skabe optimale forhold for åen og de skællede indbyggere i den! Klik dig her til et eksemplar af fangstrapporten som pdf-fil lige her! Indsendes inden 01.12.2015.
 
Onsdag d. 04.11.2015 kl. 19:00 starter til gengæld de hyggelige klubaftener i klublokalet! Fluebinding, knivbygning, reperation af grej? Kom og vær med - om ikke andet for at høre - eller fortælle - en god røverhistorie! 
 
Vi mødes i klublokalerne (hos firmaet Gert S. Andersen A/S, Birkmosevej 17, Ringkøbing).
 
 
 
logo ros
 
 
09.10.2015
 
Fangstrapport: Tid til en herlig slutspurt derude?
 
En tilpas glad mail fra Dan ramte redaktionen - mon ikke den kunne tages som en opfordring til at komme til Hover Å inden sæsonen slutter? Tillykke med den gode havørred til Dan!
 
"Hej Webmaster! Skøn fisketur i godt efterårs vejr lørdag 3. oktober, hvor jeg havde satset på laks. Jeg gik helt alene ved åen, og undrede mig over, der ikke var andre, der ville ud, at nyde det gode vejr med en fiskestang i hånden.
 
Der var nu ingen laks, der lod sig friste, men derimod en havørred på 50 cm. og en regnbueørred".
 
Venlig hilsen Dan Pallesen
 
Havøred fra Hover Å
 Foto © Dan Pallesen
 
 
logo ros
24.09.2015
 
Fangstrapport: Ude med tørfluen igen - formanden på tur:
 
"Efter at have fluekastet på græs hele dagen ved Naturens Dag ved Ølstoftelejren måtte jeg ud til åen - med en lille tørflue str. 18 på forfanget. Det gav blandt flere fisk disse to fine fisk ..."
 
Tak til Kaj Børge for de hurtige og livlige skud fra hoften ... så de gode fedtfinner kunne sættes forsigtigt ud i åen igen!
 
stalling
 
bækørred
 
Fotos © Kaj Børge Simonsen
 
 
ros logo
24.09.2015
 
El-fiskeri i Hover Å
 
Det var i sensommeren blevet tid til en "temperaturmåling" på åen og dens skællede beboere - både i de små tilløb og i åens øvre løb. Og der var godt nyt! Der blev noteret masser af yngel - både af ørred og laks. 
 
el-fiskeri
 Vi har en plan!
 
elfiskeri
 1 års-yngel måles og noteres.
elfiskeri
Tæt bevoksning giver gode opvækstvilkår - og svedige arbejdsforhold! 
 
elfiskeri
Lidt større fedtfinner noteres ... 
 
elfiskeri
Bedre arbejdsforhold - og stadig fisk! 
 
elfiskeri
 Selv ude i vildnisset kan man møde et kærligt publikum!
 
Fotos © Kaj Børge Simonsen 
 
ros-logo
07.09.2015
 
OBS! GRØDESKÆRING!
 
Planlægger du en tur til åen en af de næste dage? Vær opmærksom på, at der er observeret grødeskæringsaktivitet ved Hover Å.
 
 
ros
 
 
07.09.2015
 
ROS deltager ved Naturens Dag!
 
naturens dag
 
ros
12.08.2015
 
Nye fangster til nyt medlem!
 
Webredaktøren har fået mail fra vores nye medlem, Rasmus. Storskællet tak for tekst og fotos!
 
"Som nyt medlem skulle jeg lige prøve tørfluerne i Zone 2. Aftenen bød på 2 bækker og 5 stallinger - alle fisk blev selvfølgelig genudsat.
 
Bedst som jeg fiskede var der et kæmpe plask og en tyk bule som kom opstrøms... en odder så det ud til. Jeg nåede at filme den - det er desværre kun i starten den er med. Det kan have været en mink - men hovedet så umiskendeligt ud som en odder.
 
Så alt i alt en super aften ved åen ..."
 
Mange hilsner Rasmus
 
bækørred
 
stalling
 Fotos © Rasmus Pommer
 
 
logo ros
12.07.2015
 
Gode fangster på tørflue - igen!
 
Frisk rapport med flotte fedtfinner fra 2up - mange tak for tekst og foto.
 
"Jeg har været et par ture ved åen med tørflue et par gange, her hvor vejret artede sig, senest her til morgen. Da jeg kom ned til åen og så jeg straks en stor bule i vandet. Stor fisk! var det første jeg tænkte ... men det viste sig desværre at være en skarv på jagt.
 
Jeg gik derefter og fiskede et par timer og havde kontakt til en del fisk, men ikke alle blev hængende. Det er en fed fornemmelse, når en stor bækørred eller stalling snupper fluen.
 
stalling
 
Jo vi har sandelig en fin lille å som vi skal værne om. Dagen oplevelse blev til 12 fisk på land og et utal af fejlhug. 7 stallinger 3 bækker 2 små regnbuer.
 
bækørred
 
Alle blev nænsomt genudsat (et par stykker dog først efter en “selfi”) - på nær regnbuerne de kom med hjem til katten".
 
stalling 2
 Fotos © 2up
 
2up
 
ros logo
06.07.2015
 
Vindblæste ørreder fra åen ...
 
Webredaktøren har endeligt selv været ude ved vores herlige å:
 
"Jeg havde egentligt tænkt mig at genintroducere min støvede flustang - og rustne kasteteknik - til å-fiskeriet i hjemme-åen. Men de dersens 10-12 sekundmeter skærpede lysten til at afsøge de dybe høller under brinkerne med store, tykke orm i stedet!
 
Vandstanden var også ganske høj efter flere omgange "efterårsregn" - så der blev altså rigget op med lille prop og stor krog med nedklemt modhage - vi skal jo huske at passe på vores mindre fedtfinner og deres grådige hug efter den naturlige agn! Og jeg skal love for, at de små fedtfinner blev fodret! De store orm blev halebidt og suttet, så det var en lyst! Et par 17-20 cm fisk blev hængende - flotte fisk! 
 
Sidste drev på Zone 2 ... jeg havde først på turen haft kort øjen- og krog-kontakt til en formodet "grill-fisk" (regnbueørred på 30-35 cm) under nogle udhængede rødder m. grødegardin. Inden skifte til Zone 1 prøvede jeg igen samme plads. Pludselige kastevinde gjorde det besværligt at få kastet rigget over i den lomme, hvor det "perfekte" drev kunne starte. Men 5. kast lykkedes. Jeg kunne se den store orm glide ind i skyggen - med den lille prop hoppende stilfærdigt efter i overladen. Og bum - en dejlig omkring-lige-under-målet bækørred kunne fightes, afkroges og fotograferes inden den blev sluppet ud i strømmen igen. På gensyn når flustangen måske skal luftes ... en ganske vindstille sommeraften inden længe?"
 
Bækørred fra Hover Å
Foto © Finn B. Pedersen 
 
 
ros logo
01.07.2015

Fluefangede sommer-fedtfinner!

Webredaktøren har modtaget følgende hilsen fra Jens - tak for den lille historie - og det herlige foto!

Fredag eftermiddag brugte jeg et par timer ved åen, mens den lille sov til middag. Det resulterede i en lille stalling og en lidt mindre bækørred - begge nænsomt genudsat. Og en regnbueørred, der kom susende på tværs af strømmen for at få fat på nymphen for enden af forfanget. Desværre blev den kun på et par sekunder.
 
Efter 20 minutter prøvede jeg igen med en lille svungen flue - i 2. kast tog den fluen og efter en kort fight kunne jeg lande en regnbueørred på 1020 gram fordelt over 49 cm”.
 
jens ros regnbueørred
Foto © Jens

Knæk og Bræk
Jens
 
ros logo
08.06.2015 
 
Oprydning på Zone 3 - ekstra fiskbare meter til de gode sommeraftener!
 
Et lille effektivt arbejdshold havde sat det lokale revl og krat stævne derude på Hover Å's Zone 3! Der skulle igen skabes lettere tilgængelige fiskepladser for ROS-medlemmerne.
 
ros skilt
De gode anstrengelser startede der, hvor vores zone slutter! 
 
oprydning 1
Der holdes til at starte med god sikkerhedsafstand til ROS-formandens store armbevægelser!
 
oprydning 2
Men efterhånden som hybenroser og brombærkrat faldt for Kaj Børges klinge måtte der tages fat.
 
oprydning 3
Fysisk arbejde! Man kan se på det i timevis ...
 
oprydning4
Og hvis formanden ikke blev væk i krattet ... så finder I ham nu derude ved åen med tørfluestangen!
 
 Fotos © 2up
 
 
ros logo
29.05.2015
 
En lille ”farvestrålende” fangstrapport fra Carsten!
 
Carsten har haft sin ven Thomas med ved Hover Å – efter at han havde været undervejs derude sammen med ROS-formanden, Kaj Børge.
 
Her lige lidt glade sætninger fra den beretning Carsten har sendt som hilsen til Kaj Børge – med temaet ”Stor succes”:
 
”Jeg vedlægger lige et billede af den ørred jeg så, da vi var ude sammen. Min ven, Thomas, fangede den sgu!!! Og kors, hvor var den flot! Jeg tror aldrig, jeg har set så flot en vild bækørred i Danmark. Skønne farver + pletter. Den røg nænsomt ud igen (vi fiskede med modhagefri kroge).
 
bækørred
 Foto © Carsten Møller
 
Det var en flot farvet han fisk på omkring 41cm, som han fik på en 4 g spinner (den var kun kroget med den ene krog af tre-krogen ... det var heldigt). I alt fik vi 6 ørreder og 2 stallinger (alle udsatte igen). Junior fangede desværre ikke noget …”
 
Stor tak til Carsten for ord og billeder – og for at fiske med omtanke I forhold til vores bestand af vildfisk I åen – det er jo også en investering I mange kommende fisketure!
 
 
ros logo
16.05.2015
 
Webredaktøren har modtaget beretningen fra ROS' 2. fælles kysttur 2015:
 
 
Vi var desværre kun 4 tilmeldte til vores årlige hornfisketur, men så kunne vi være i en bil!
 
Turen gik denne gang til Mariager fjord. Vi kørte fra Ringkøbing ca. kl 13 i regn og blæst, og håbede at det ville være bedre på øst kysten. Men nej, det regnede i stride strømme og blæste en halv pelikan.
 
Det lykkedes at finde en hjørne af fjorden, hvor vi havde vinden delvis i ryggen. Eftermiddagen gik med at prøve at fange hornfisk. Selv om der var mange og de huggede livligt, lykkedes det kun at få et par enklte i hånden - de er godt nok ikke nemme at kroge.
 
vandet
 Der jages ... ved Mariager Fjord - Foto © 2up
 
Til aften kørte vi til Vive havn, hvor vi tændte grillen og fik et par ristede pølser og en kold øl. Mens vi sad og spiste klarede det op med solskin og tørvejr - det blæste dog stadig. Ved ca. 19:30 tiden begyndte vi igen at fiske, denne gang dog efter havørreder. Men det var der ingen der havde fortalt hornfiskene - de var over alt og huggede gang på gang, men igen var de ikke til at kroge.
 
Da vi kom lidt længere hen på aftenen, begyndte ørrederne at indfinde sig. Vi blev ved med at fiske til ca kl 22:30, hvorefter vi mødtes ved bilen og riggede af.
 
formanden
 Formanden - nu med horn(fisk) - Foto © 2up
 
Det var en dejlig dag hvor alle mand mærkede fisk. Total blev det til 7 ørreder - hvoraf de to største på 46 cm og 47 cm kom med hjem. Det blev til 16 stk. hornfisk i hånden, de 4 største kom med hjem.
 
2up.
logo ROS
11.04.2015
 
ROS-medlemmer ude med snøren! Webredaktøren har modtaget:
 
Fangst 1 - Charlotte fortæller:
 
"Kunne lige nå et par timers fiskeri mens familien sov deres skønhedssøvn. 
Var på pladsen kl. 6 og solen var ved at stå op. Fantastisk solopgang og fuldmånen bagved. Ænderne fløj over vandet og himlen var skyfri. 

 
solopgang
 
Jeg havde fisket en halv times tid, da jeg atter hang fast i det pokkers grøde. Hiver blinket til mig og ser en kæmpe ring i vandet. Wauu, det var en fisk. Skynder mig at kaste en 10 meter ud igen og bum der sad den. Den tager line et par gange og ruller rundt. Nogle gange så den lille ud og andre gange så den bare stor ud. Efter en rigtig god kamp fik jeg den så tæt på land Og i det samme kom der en bølge og lagde den på land.
 
havørred1
 
Hold da op den var større en jeg lige regnede med. Kroppen var fyldt med adrenalin. Fed oplevelse. En drøm gik i opfyldelse. 
Tusind tak til fotografen fra Grejbiksen. Det var lige prikken over i'et at få sådan nogle fotos med hjem".
 
havørred2
 Fotos © Charlotte S.
 
Storskællet tillykke til Charlotte med den flotte fedtfinne - 72 cm og 4.38 kg - sølvblank med løse skæl fra Djurslands kyst.
 
Fangst 2 - 2up beretter fra Hover Å:
 
"Var en tur i åen i mandags for at nyde det gode vejr og for at se om der skulle være et par stykker af der gamle regnbuer fra i sidste år tilbage. Gik og fiskede dybt i høllerne, men fandt ingen eller også var fluen forkert. Fangede nogle små bækkere og en utrolig flot stalling. Så stalling-fiskeri er ikke kun små stænger og tynde forfang. Den her blev fanget på en 0,26 forfang og en hedeflue - str. 6 laksekrog".
 
stalling3
 Foto © 2up
 
 
logo
Hoveraa.dk